Patsientide nõukoda teeb valitsusele ettepaneku tegutseda tervishoiu kriisi lahendamisel sarnaselt madalate maksudega, kuid majanduslikult palju raskemas olukorras olnud Iirimaale.

Eesti patsientide nõukoja nimel valitsusele tehtud ettepanekus soovitab Kaido Kolk valitsusel käsitleda Eesti inimese elu ja tervist analoogselt Iirimaaga riikliku prioriteedina ning leida rahalised vahendid tervishoiu kriisist välja toomiseks ning sisulise tervise kaitse tagamiseks kõigile Eesti elanikele.

"Selle asemel, et asuda veel hiljuti Euroopa ühe suurima eelarvedefitsiidiga, kuid Eestiga ühte suurusjärku kuuluva Iirimaaga sarnaselt arstiabi kättesaadavuse parandamiseks tervishoidu lisaressursi suunama, on valitsus võtnud eelarvetasakaalu säilitamiseks kasutusele ravikindlustuse vahendid. Tervishoiuteenuse kättesaadavuse parandamiseks aga valitsus raha ei leia," märgitakse nõukoja avalduses.

Avalduses on kirjas, et tänavu esimese viie kuuga paigutas Iiri valitsus tervishoidu 280 000 lisaeurot ja antud tegevuse kiitis heaks Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank ja Rahvusvaheline Valuutafond (IMF).

"Seda, et maailma ühe karmima finantsinstitutsioonina tuntud Rahvusvaheline Valuutafond on majanduslkult väga raskes seisus oleva riigi poolt tervisesse investeerimise heaks kiitnud, muudab paljasõnalisteks Eesti valitsuse esindajate väited, mille kohaselt raha ei ole ja raha ei tule, kui sellega on vajadus inimesi aidata," leiavad patsientide esindajad. "Seetõttu on valitsuse dogma, mille kohaselt raha ei ole demagoogiline ning sisutühi."

"Arvestades viimasel ajal tervishoius poliitikute poolt vastu võetud patsientide vaenulikke otsuseid leiame, et valitsus lihtsalt ei soovi asjaga sisuliselt tegeleda," heidab patsientide nõukoda valisusele ette.

Nende hinnangul ei saa ka tõsiseltvõetavaks pidada väidet, mille kohaselt ei ole riik pikka aega visiiditasusid tõstnud, kuna valitsus ei ole üldse pikka aega tervishoius midagi sisulist otsustanud.

"Minna esimese otsusena patsiendi rahakoti kallale näitab poliitikute suhtumist oma rahvasse," väljendas patsientide nõukoda oma nördimust.

Haiglate liit tegi lõppeval nädalal ettepaneku tõsta eriarstide visiiditasu viiele eurole.