Ometigi, kui RusDelfi kaastöötaja täna Linnutee Cremo OÜsse helistas, siis selgus, et firma tuhastab ka pere lemmikuid. Meeldiv meeshääl kinnitas, et loomade krematoorium töötab üks-kaks päeva nädalas. "Meie partneriks on loomakliinik. Kui te pöördute nende poole, siis nad sõlmivad teiega lepingu, võtavad teie koera, teatavad meile, meie võtame laiba kliinikust, kremeerime ning tuhk saadetakse tagasi kliinikusse või sinna, kuhu leping sätestab."

OÜ Linnutee Cremo juhatuse liige Toomas Veskimäe ei salga, et ametlikku luba loomade kremeerimiseks asutusel ei ole, kuid leidis, et firma tegutseb vastavalt seadusele. 

Konkureeriva lemmikloomade krematooriumi, OÜ Cremo Center juhataja Jelena Levada kinnitas, et ilma ametliku tegevusloata veterinaarametist ei tohiks loomi tuhastada.

Krematoorium Linnutee Cremo OÜ tegutseb Läänemaal Vanakülas ning firmal on kaks internetilehekülge - inimestele ja lemmikloomaomanikele. Tõnu Erik kinnitas Delfile, et lemmikloomi tuhastatakse inimestest eraldi. 

"Mitte üheski normaalses "inimeste" krematooriumis loomi ei tuhastata," ütles Delfile Matusekeskuse & Krematoorium juhataja Sven-Erik Nielsen.  "Seal, Läänemaal, algselt kremeeriti koduloomi ja seejärel hakati rääkima inimeste kremeerimisest. Kuid liiguvad kuuldused, et see on väikeettevõte, sinna kedagi ei lubata, midagi ei näidata. Näib, et seal on kõik ühine - nii ahi kui külmik."

Kui loomade kremeerimise tingimusi peab rangelt jälgima veterinaaramet, siis Nielseni sõnul ei vastuta "inimeste" krematoorium kellegi ees. 

"Meie tegevust reguleerib kalmistuseadus, seal on täpselt kirjas, kuidas surnukeha tuhastada. Meie tegutseme matusebüroona 1995. aastast ning sellest ajast pole keegi meie tegevust kontrollinud. Selles töös põhineb palju usaldusel;" rääkis Nielsen.

Veterinaar- ja toiduameti  (VTA) loomatervishoiubüroo peaspetsialist Katrin Valgma selgitas, et surnud lemmikloomade kui loomsete kõrvalsaaduste käitlemisenõudeid reguleeriva loomsete kõrvalsaaduste määruse kohaselt tuleb loomseid kõrvalsaadusi hoida eelkõige selliselt, et välistatud oleks oht inimese ja looma tervisele, ning põletamine peab olema piisavalt tõhus (aeg, temperatuur), et loomsed kõrvalsaadused tuhastuks täielikult.

Kui ühes ruumis säilitades ja ühes ahjus põletades need nimetatud nõuded täidetud on, siis loomatervishoiu järelevalve seisukohalt (mille kontrollimise pädevus on VTA-l) loetakse olukord nõuetele vastavaks.