Täna toimus Tallinnas Eestimaa Looduse Fondi ja Nord Streami esindajate kohtumine seoses Nord Streami kavatsusega rajada täiendavad gaasijuhtmed Läänemerre.

„Läänemere seisund on kriitiline ning selle täiendav ohustamine ei ole vastuvõetav,“ leiab kohtumisel osalenud Lotman. Nord Stream ei ole suutnud senistele keskkonnauuringutele vaatamata näidata, kui palju reostust ja ohtlikke kemikaale merepõhja setetest Läänemerre tegelikult vabaneb. „Ka sel korral ei saanud me sellele vastuseid,“ tõdeb Lotman.

ELF leiab, et uute gaasitorude rajamine on vastuolus globaalsete kliimaprobleemide ohjeldamise vajadusega, milleks tuleb fossiilkütuste tarbimist vähendada. Kui kümmekond aastat tagasi võis maagaasi teistest fossiilkütustest väikema süsinikusisaldusega energiatoormena veel tinglikult „vähimaks kurjaks“ pidada, siis täna on energiasäästu ja taastuvenergeetika tehnoloogiad sealmaal, et aeg on küps igasuguste fossiilkütuste tarbimist otsustavalt vähendada.

ELF peab vajalikuks, et juhul, kui Eesti vetesse antakse välja Nord Streami uuringuluba, tuleb kindlasti uuringute läbiviimine usaldada Eesti teadlastele ja mereuuringutega tegelevatele akadeemilistele
institutsioonidele, kellel on parim võimalik teave Eesti merest. ELF soovitas uuringuloa taotlemisel täiendavalt konsulteerida Eesti teadlastega, kes on välisministeeriumi palvel kommenteerinud Nord Streami uuringuloa taotlust.