Ministri sõnul on ta Reformierakonna rahastamise uurimise lõpetamise määrust lugenud ning tema jaoks ei olnud uurijatele antud selgitused parteile annetatud raha päritolu kohta tõsiseltvõetavad.

"Tegemist on Kivirähki ja Lutsu stiilis naljajutuga. Samas on prokuratuur öelnud, et tegu on sõna vastu sõna juhtumiga ning kedagi pole võimalik kohtu alla anda. Õiguslikult peame selle tulemusega leppima, aga moraalselt saab igaüks anda oma hinnangu," ütles Reinsalu Delfile.

Reinsalu leidis veel, et Reformerakonna käitumisele peavad ennekõike hinnangu andma Reformierakonna liikmed ja valijad, sest iga partei määrab oma mõõdikud ise.

"Kui meenutate IRLi käitumist elamislubade skandaali ajal, siis tookord andis erakonna esimees Mart Laar ja erakonna juhatus toimunule väga selge moraalse hinnangu. Esimest korda parlamendi ajaloos moodustati uurimiskomisjon, mis esitas ka oma raporti toimunu kohta. Minu jaoks on poliitilise vastutuse mõiste palju laiem kui õiguslik vastutus," sõnas Reinsalu.

IRLi esimees lisas ka, et ta ei nõustu väitega, nagu tähendaks poliitilise vastutuse võtmine süü tunnistamist. "Me ei tohi jõuda olukorda, kus poliitiline vastutus tekkib alles siis, kui riigikohtust tuleb lõplik kohtulahend," arvas Reinsalu.

Kommenteerides õiguskaitseorganite tegutsemist Reformierakonna rahaskandaali uurimisel, arvas Reinsalu, et antud juhtumi puhul ei ole probleemiks õiguskaitseasutuste tegevus.

"Probleem on ikka selles, et kuidas tagada selged reeglid ja nende täitmine erakondade rahastamise osas. On iseenesestmõistetav, et sedavõrd tähtsa uurimise puhul tehakse uurimise tulemused täies mahus avalikuks. Ei saa olla nii, et justiitsminister on kahtlustatav, uurimine lõpetatakse ära ja avalikkusele ei öelda mitte silpigi. See jätaks avalikkusele mulje, et asi lihtsalt mätsiti kinni," lisas Reinsalu.

Reformierakonna rahastamise skandaal puhkes, kui Meikar avalikustas 22. mail, et ta on annetanud aastatel 2009-2010 Reformierakonnale raha, mis pole tema oma ja mille päritolu ta ei tea.

Meikari ülestunnistuse põhjal algatati kriminaalasi erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumise paragrahvi järgi. Toimus põhjalik eeluurimine, mis lõppes eelmisel esmaspäeval kõigist kahtlustustest loobumisega, sest prokuratuur ei suutnud leida kohtusse minekuks piisavaid tõendeid.

Eilsel juhatuse koosolekul otsustas Reformierakond Silver Meikari oma ridadest välja arvata.

Reformierakonnast selle juhatuse otsusega välja arvatud Silver Meikar ütles otsust kommenteerides, et on tähelepanu juhtinud erinevatele probleemidele erakonnas, ning nendib, et tema erakonnast välja arvamine neid olematuks ei muuda.