2009. aasta sügisel Reformierakonna Tartu arendusjuhina töötades pani Priit Kallakas ühe tunnistaja sõnul toime üpris sarnase skeemiga kuriteo, milles kahtlustati ka Kalev Lillot ja Kristen Michalit. Kuna Kallakas töötas ka juhtivtöötajana, siis tema olevat vahendanud raha ühele erakonna liikmele, et too paneks selle oma arveldusarvele ja kannaks seejärel parteile annetusena üle.

Kallakase kahtlustusepisood kirjeldab kaht korda, kui ta pakkus – esimest korda 5000 krooni ja teist korda 10 000 krooni – sularaha, mille teine erakondlane lõpuks oma arve kaudu annetas. Tegelikult mainib Priit Kallakast tunnistajana ka Silver Meikar. Kallakas oli temalegi helistanud ja annetamise kohta küsinud, kuid Meikar öelnud talle, et Lillo ja Michal on temaga juba rääkinud.

Aeg: 10.09.2012
Keskkriminaalpolitsei

Nimi: Priit Kallakas

Algus: 14.00

Kaks nädalat varem, 27. augustil on Kallakas keeldunud ütlusi andmast.

Ülekuulamise algus möödub taas üldiste küsimuste-vastustega eelkõige Kallakase tööülesannetest ja Reformierakonna maakondliku haru struktuuri kirjeldamisest.

••Kas Tartu piirkonna organisatsiooni tasandil oli ette teada, kunas, kes ja millises summas annetuse teeb? Kui jah, siis mis asjaoludel?

Jah, võis olla küll ette teada, seda juhtudel, kui keegi ise oli rääkinud, et ta teeb annetuse, samuti U. Kruuse kaudu kuulsin mingite kulude katmise küsimuses, et konkreetsed kulud saab katta siis, kui kuupäeval x tuleb nt kodanik x annetus.

••Kas, millisest ajast alates tunnete XXX-i? Millised olid teie omavahelised suhted varem, on praegu?

XXX-i tunnen 2007. aasta riigikogu valimistest, ta oli siis üks kampaania töötajatest (tema ülesanne oli midagi reklaamindusega), siis saime väga hästi läbi, praegu ei ole me viimased kolm-neli kuud suhelnud. Pigem võib öelda, et meil olid sõbrasuhted, käisime ka niisama palju väljas.

••Kas te olete andnud XXX-ile sularaha, et ta selle Eesti Reformierakonnale annetaks? Kui jah, siis kunas, mis asjaoludel, kust pärinevat raha andsite?

Ei ole andnud XXX-ile sularaha, et ta selle Reformierakonnale annetaks.

••Kas olete andnud kellelegi kolmandale isikule sularaha, et ta selle Eesti Reformierakonnale annetaks või kolmandale isikule edasi annaks? Kui jah, siis kunas, mis asjaoludel, kust pärinevat raha andsite?

Ei ole andnud kellelegi kolmandale isikule sularaha Reformierakonnale annetamiseks või siis kolmandale isikule edasi andmiseks.

••Kas olete isiklikult annetanud Eesti Reformierakonnale raha? Kui jah, siis millal, millise summa ja kust pärines raha?

Olen teinud kaks annetust, üks oli 10 000 krooni ja teine oli 2000 krooni ja annetused tegin ajavahemikul 2009–2010, täpselt ei oska öelda. Raha pärines minu enda vahenditest. 10 000-kroonisest summast oli enamus raha minu isiklik raha, kuid mingi väike osa antud summast oli 2009. aastal mingi peo kolmandate isikute osavõtutasu. Kolmandate isikute raha oli minu käes sellepärast, et tõenäoliselt mina kogusin ürituse raha. Ühe inimese osavõtutasu traditsiooni kohaselt oli 100 krooni, ma ei oska öelda, kui paljude inimeste raha võis minu käes olla (kogu peol võis olla 30–40 inimest). Ajal, kui ma 10 000 krooni annetasin, olid Tartu piirkonnal võlgnevused ja U. Kruuse palus annetuste tegemist erakonnale, peale mida otsustasin erakonda toetada. Minu annetus oli mõeldud erakonna toetamiseks.

••Kust pärines sularaha, mis te 17.11.2009 sularaha sissemaksena summas 10 000 krooni oma isiklikule arvelduskontole sisse maksite?

(P. Kallakasele esitatakse tema arvelduskonto väljatrükk – ülekuulamise protokolli lisa nr 1.) Tegemist oli minu kogutud rahaga, mis oli mul kodus sahtlis, antud raha panin kokku koos kolmandate isikute osavõtutasudega ja kandsin oma isiklikule arveldusarvele.

••Kas teie käest on keegi palunud teha annetusi Reformierakonnale? Kui jah, siis kes, kunas ja kas on räägitud midagi ka summadest, palju võiks annetada?

Jah, piirkonna esimees on kutsunud üles nii mind kui piirkonna teisi liikmeid tegema annetusi. Ma ei mäleta, et Kruuse oleks annetusi küsides mingitest summadest rääkinud. [- - -]

••Kas teile on pakutud tundmatu päritoluga raha, et see enda nimelt Reformierakonnale annetada või kellelegi kolmandale isikule edasi anda?

Mulle ei ole pakutud tundmatu päritoluga raha.

••Kas te olete viimase nelja aasta jooksul saanud kelleltki sularaha suuremas summas kui 2000 krooni korraga? Kellelt, mille eest ja mis eesmärgil?

Kui, siis vanaemalt või emalt sünnipäevakingituseks, summasid ei oska öelda.

••Kas teate isikuid, kellele on pakutud tundmatu päritoluga raha, et nad selle erakonnale annetaksid?

Ei tea selliseid isikuid. [- - -]

••Kas soovite midagi lisada?

Mulle tundub absurdne kahtlustuses toodud asjaolu, et raha minu poolt XXX-ile anti üle autos, tegelik olukord oli selline, et ei olnud minul autot, samuti ei olnud XXX-il autot, samuti ei olnud erakonna poolt mulle antud ajal antud autot kasutada.

Lõpp: 15.30

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid