Põhja ringkonnaprokuratuur toetas alates 2005. aastast vanglas oleva Roman Botškarjovi vabastamist ning ka kohus leidis, et enamuse karistusajast kandnud mehe võib tingimisi vabadusse lubada. Kohus võttis muuhulgas arvesse Botškarjovi kohta kinnipidamisasutuses koostatud iseloomustust, millest nähtus, et kinnipeetav töötas vangistuse ajal, läbis sotsiaalprogramme, lõpetas riigikeele kursused ning ta ei oma kehtivaid distsiplinaarkaristusi, kirjutab BNS.

Kohus määras Botškarjovi katseaja pikkuseks ühe aasta ning allutas ta selleks ajaks kriminaalhooldaja järelevalve alla. Botškarjov peab vabanedes täitma mitmeid kohtu määratud kohustusi, muuhulgas ei tohi ta pärast kella 23 viibida alkoholi müüvates meelelahutusasutustes, samuti ei tohi ta tarvitada katseajal uimasteid ja alkoholi, peab läbima sotsiaalprogrammi ning hoiduma suhtlemisest kriminaalkorras karistatud isikutega.

Harju maakohus mõistis Botškarjovi 2006. aasta oktoobris süüdi raskete tervisekahjustuste tekitamises, kehalises väärkohtlemises, plahvatuse tekitamises, samuti lõhkeaine, lõhkeseadeldise ja tulirelva ning laskemoona ebaseaduslikus käitlemises. Selle eest määras kohus Botškarjovile kaheksa-aastase vangistuse, mis algas 2005. aasta 9. jaanuaril, kui politsei ta kinni pidas, ning oleks pidanud lõppema järgmises aasta 5. jaanuaril.

Süüdistusmaterjalide järgi viskas Botškarjov 2005. aasta 9. jaanuari varahommikul kella 4.38 ajal Tallinnas Kärberi tänaval asuva Diva baari juures inimeste suunas omavalmistatud granaadi, vigastades kokku seitset inimest. Plahvatuses sai raskelt vigastada 1986. aastal sündinud Vitali, ülejäänute vigastused olid kergemad. Politseinikud pidasid Botškarjovi kinni paar tundi pärast kuritegu.

Kriminaalasja eeluurimisel tunnistas Botškarjov tehtut, kuid kinnitas, et tegemist oli enesekaitsega. "Mees väitis, et tal tekkis baaris inimestega konflikt ja kuna baarist väljudes teised talle järgnesid, tekkis tal kartus, et teda võidakse rünnata. Seetõttu otsustas ta ka teiste suunas granaadi visata," ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja BNS-ile.

Botškarjovi ütluse järgi valmistas ta granaadi juba 2004. aastal ja kandis seda alates mullu suvest pidevalt endaga kaasas.

Botškarjov sattus politsei huviorbiiti juba 2001. aastal, kui kohus mõistis ta süüdi narkokuriteos. 2004. aasta algusest alates oli ta süüdistatav keskkriminaalpolitsei kriminaalasjas, mis käsitles lõhkeaine ja tulirelva laskemoona ebaseaduslikku omandamist, hoidmist ja edasiandmist. Süüdistuse järgi omandas Botškarjov 590 grammi lõhkeainet ammoniiti ja tulirelva padruneid, mille ta andis möödunud aasta alguses edasi 30-aastasele Vadimile.