Välisministeeriumi kantsler Alar Streimann märkis sellel nädalal majandusministeeriumile, siseministeeriumile ning politsei- ja piirivalveametile saadetud kirjas, et Eestil puudub võimalus alustada Venemaaga läbirääkimisi lennukimeeskondade viisavabastuse teemal, kuna see pädevus on praegu Euroopa Komisjonil, teatab BNS.

"Vastavalt oktoobris 2010 Eųroopa Komisjonile antud mandaadile on lennukite ja laevade tsiviilmeeskondade küsimus antud komisjoni pädevusse Venemaaga viisalihtsustuslepingu ļäbirääkimiste ajaks. Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ei ole liikmesriikidel õigust kolmandate riikidega kahepoolseid läbirääkimisi pidada teemadel, mis on delegeeritud komisjoni pädevusse," tõdes Streimann.

Pariteetsusest lähtuvalt on ka Eestil võimalik kehtestada viisanõue Venemaa lennuettevõtete meeskondadele. Seetõttu palus Streimann majandusministeeriumi, siseministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti seisukohta, kas Eesti peaks vastama Venemaa sammule omapoolse viisanõude kehtestamisega Venemaa kodanikest lennukimeeskonna liikmetele.