Loodavatele sihtasutustele antakse üle riigiasutuste teater "Vanemuine", teater "Vanalinnastuudio" ja Eesti Riiklik Nukuteater kasutuses olnud vara. Teatrid alustavad sihtasutustena 2013. aastast.

Kultuuriminister Rein Langi sõnul viiakse sellega lõpule aastaid kestnud eesmärk korrastada teatrite juriidilist staatust.

"Alates uuest aastast ei ole meil enam riigiteatreid. Selle asemel on kaheksa riigi asutatud eraõiguslikku sihtasutust, lisaks linnateatrid, erateatrid ning avalik-õiguslik rahvusooper "Estonia". Sihtasutuste puhul muutub teatrite juhtimine ja vastutus senisest tunduvalt selgemaks, samuti on teatrite nõukogude kaudu võimalik kaasata teatrite juhtimisse väärtuslikku kompetentsi nii valdkonna seest kui väljapoolt," ütles Lang.

Tänu sihtasutuste loomisele saavad teatrid senisest mitmekülgsemalt ning tulutoovamalt kasutada neile kuuluvaid ressursse. Näiteks on võimalik arendada efektiivsemalt majandustegevust ning taotleda toetusi ka fondidelt.

Igal sihtasutustel on kuni viieliikmeline nõukogu. Igapäevast tööd koordineerib juhatus, kes moodustab loomingulise tegevuskava koostava loomenõukogu. Loomenõukogu juhib sihtasutuse loominguline juht.

Varasemalt tegutsevad sihtasutustena Eesti Draamateater, sihtasutus Vene Teater, sihtasutus Rakvere Teatrimaja (koos Rakvere linnaga), sihtasutus Ugala Teater ja sihtasutus Endla Teater (koos Pärnu linna ja Paikuse vallaga).