Ühe eelnõu kohaselt antakse kultuuriministrile volitus asutada sihtasutus Teater Vanemuine, mille asutajaks on riik ja mille asutajaõiguste teostajaks määratakse kultuuriministeerium, teatas valitsuse pressiesindaja BNS-ile.

Asutatav sihtasutus võtab üle seni kultuuriministeeriumi poolt hallatava riigiasutuse teatri Vanemuine funktsioonid teatrikultuuri edendaja ja kandjana ning riigi poolt üleantava hoonetekompleksi haldajana. Riigiasutuse teater Vanemuine tegevus lõpetatakse.

Sihtasutusele antakse asutamisel mitterahalise sissemaksena üle tegevuseks vajalik vara, mis oli teatri Vanemuine kasutuses. Mitterahalise sissemaksena antakse sihtasutusele üle Tartus aadressidel Vanemuise tänav 6, Vanemuise tänav 45a, Kuperjanovi tänav 54a ja Jaamamõisa tänav 34 asuvad kinnistud ning vallasvara. Üleantavat vara kasutab sihtasutus oma eesmärkide teostamisel.

SA-l Teater Vanemuine saab olema kuni viieliikmeline nõukogu, mille moodustavad kultuuriministeeriumi määratud isikud ja sihtasutuse igapäevast tööd hakkab koordineerima juhatus. SA-l Teater Vanemuine saab mitmežanrilisusest tulenevalt olema nii eraldi draamajuht, muusikajuht kui ka balletijuht. Juhatus moodustab ka loomenõukogu, mille juhiks on juhatuse liige.

Riigiasutuse teater Vanemuine likvideerimisega täiendavaid kulusid ei kaasne ja kõik sihtasutuse asutamisega seonduvad kulud kaetakse Vanemuise eelarvest.

Teise korralduse eelnõu kohaselt antakse kultuuriministrile volitus asutada Sihtasutus NUKU, mille asutajaks on samuti riik ja mille asutajaõiguste teostajaks määratakse samuti kultuuriministeerium.

SA NUKU võtab üle seni kultuuriministeeriumi hallatava riigiasutuse Eesti Riiklik Nukuteater funktsioonid teatrikultuuri edendaja ja kandjana. Riigiasutuse Eesti Riiklik Nukuteater tegevus lõpetatakse.

SA NUKU jätkab lastele, noortele ja täiskasvanutele kunstiväärtuslike lavastuste loomine ja esitamine ning muude ürituste korraldamine. Teiseks eesmärgiks on hoida, arendada ja levitada nukukunste ning tutvustada nii Eesti kui maailma nukuteatrikunsti ajalugu, sealhulgas erinevaid nukutehnoloogiaid.

Sihtasutusele antakse asutamisel mitterahalise sissemaksena üle tegevuseks vajalik vara, mis oli Eesti Riikliku Nukuteatri kasutuses ja üeantavat vara kasutab sihtasutus oma eesmärkide teostamisel.

SA-l NUKU on sarnaselt Vanemuisega kuni viieliikmeline nõukogu, mille moodustavad kultuuriministeeriumi määratud isikud. Sihtasutuse igapäevast tööd hakkab koordineerima juhatus, mis moodustab ka loomenõukogu, mille juhiks on juhatuse liige. Sihtasutusel saab olema ka loominguline juht.

Riigiasutuse likvideerimisega täiendavaid kulusid ei kaasne ja kõik sihtasutuse asutamisega seonduvad kulud kaetakse riigiasutuse Eesti Riikliku Nukuteatri eelarvest.

Kolmanda korralduse eelnõu kohaselt antakse kultuuriministrile volitus asutada Sihtasutus Teater NO99, mille asutajaks on samuti riik ja mille asutajaõiguste teostajaks määratakse kultuuriministeerium.

SA Teater NO 99 sihtasutus võtab üle seni kultuuriministeeriumi hallatava riigiasutuse teater Vanalinnastuudio funktsioonid teatrikultuuri edendaja ja kandjana ning riigiasutuse teater Vanalinnastuudio tegevus lõpetatakse.

Sihtasutusele antakse asutamisel mitterahalise sissemaksena üle tegevuseks vajalik vara, mis oli teater Vanalinnastuudio kasutuses.

Sihtasutusel saab olema kuni viieliikmeline nõukogu, mille moodustavad kultuuriministeeriumi määratud isikud. Sihtasutuse igapäevast tööd koordineerib juhatus ja sellel on ka loominguline juht. Juhatus moodustab ka loomenõukogu, mille juhiks saab olema sihtasutuse juhatuse liige.

Kõik SA Teater NO99 asutamisega seonduvad kulud kaetakse riigiasutuse teater Vanalinnastuudio eelarvest.