Kui uurida erinevatest omavalitsustest lasteaiaõpetajate palga kohta, selgub, et tegelikud vahed palkades on veelgi suuremad - Saue valla lasteaednike 700-eurosest palgast Narva linna 493-eurose palgani.

Erinevalt kooliõpetajatest ei ole nimelt lasteaiaõpetajatel ministeeriumi poolt määratud palga alammäärasid ning neile maksab töötasu kohalik omavalitsus vastavalt võimalustele.

Mitmel pool kooliõpetajatega võrdne palk

Kooliõpetajate palgaga on võrreldav Saue valla lasteaednike palk - kõrgharidusega ja pedagoogi ametijärguga lasteaiaõpetaja töötasu on seal 700 eurot, öeldi Delfile vallavalitsusest.

Tallinna linnas võrdsustati lasteaiaõpetajate palga alammäärad kooliõpetajate palkade alammääradega 2006. aastal ja nii on pealinnas lasteaednike palk 670 eurot kuus (4 protsenti kõrgem pedagoogide palga alammäärast). Klassijuhataja ülesandeid täitvate õpetajate täiendava tasu alammäär on Tallinnas 93 eurot kuus, öeldi Tallinna haridusametist.

Viimsi vallas on lasteaiaõpetajate palgaks 644 eurot kuus.

Ida-Virumaal asuvast Illuka vallast öeldi, et seal vastavad samuti lasteaednike palgad õpetajate töötasu alammääradele (644 eurot). Palgatase on olnud valla sotsiaal- ja haridusnõuniku sõnul viimastel aastatel stabiilne, pigem natukene tõusvas joones. Koormusi ega töötasu vähendatud ei ole.

Üle 600 euro saavad palka ka Tartu ja Pärnu lasteaiaõpetajad (võrdselt 621 eurot), aga ka näiteks Kohila valla lasteaednikud - 604 eurot. Veidi väiksem on palk Häädemeeste valla õpetajatel, kes saavad 598 eurot kuus.

Veelgi väiksemad on palgad Kuressaare linnas (erandina 566 eurot kõikidel ametijärkudel), Võru linnas (541 eurot) ja Kohtla-Järvel (533 eurot). Viimases saavad lisatasu eesti keele õpetajad ja keelekümblusrühma õpetajad.

Kõrgeima ja madalaima palga vahe 207 eurot
Narvas saavad aga kõrgharidusega lasteaiaõpetajad palka 493 eurot. Seega on Saue valla ja Narva lasteaiaõpetajate palgaerinevus 207 eurot (sama hariduse ja ametijärguga õpetajad).

Majanduslanguse ajal vähendati lasteaednike palka paljudes omavalitsustes, kuid järgmise aasta eelarvesse on mitmel pool sisse kirjutatud väike tõus. Näiteks Pärnu linnas plaanitakse vahepeal 5 protsendi võrra langetatud palgad tõsta 2009. aasta tasemele.

Võru linnast öeldi, et nende lasteaiaõpetajate palka tõsteti sel aastal 5 protsenti ning alammäärasid on plaanis tõsta ka 2013. aastal.

Võrdluses on kõrgharidusega lasteaiaõpetajate palk, kes töötavad pedagoogi ametikohal. Kesk-eri haridusega lasteaednike palk on neist numbritest keskmiselt 15 protsenti madalam.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid