Kriminaalmenetluse käigus kuulati kriminaalmenetluse lõpetamise määruse kohaselt üle vähemalt 60 tunnistajat. Lisaks isikutele, kes tulid omal soovil ütlusi andma või kelle ülekuulamine oli vajalik kellegi teise varasemate ütluste kontrollimiseks, kuulati üle need isikud, kelle kohta käivad annetusregistri ja pangakonto andmed viitasid sellele, et nad võivad teada midagi sarnaste asjaolude kohta, millest oma ütlustes rääkis Silver Meikar. Lisaks kuulati üle isikuid, kes tegelevad (ja tegelesid 2009-2010) raamatupidamise ja finantsidega ning juhtimisküsimustega nii erakonna kesksel tasandil kui Tartu piirkonnas.

Peaaegu kõik tunnistajana ülekuulatud Reformierakonna liikmed andsid ütlusi, mille kohaselt nad ei tea midagi teadmata päritolu sularaha kandmisest erakonnale ning kõik nende enda ülekanded on tehtud nende isikliku vara hulgast.

Isikud, kes olid annetusele eelnevalt teinud sarnases väärtuses sularaha sissekande või saanud samaväärse ülekande oma sõbralt/sugulaselt, andsid selle kohta järgmisi selgitusi: laenasin ämmalt, kes sai selle suvila müügist; tegemist oli mu isikliku sularahavaruga, mille võtsin seifist (50 000 EEK); tegemist oli mu enda rahaga, mille võtsin välja oma teiselt kontolt (200 000 EEK); võtsin raha oma kapist, need olid palga arvelt kogunenud pere säästud (200 000 EEK); tegemist oli minu oma rahaga, kuna hoian raha kullas, hõbedas ja valuutas (195 000 EEK); tegu oli mu isiklike säästudega (50 000 EEK); olin raha võtnud varem välja oma teiselt kontolt (50 000); sularaha oli kätte jäänud kasumlikest ostu-müügitehingutest kinnisvara ja sõiduautodega (14 500 EEK); tegu oli isikliku sularahaga (30 000 EEK) ; raha oli pere eelarve (16 500 EEK); sularaha oli koju kogunenud (2000 EEK); kindlasti oli raha minu vahenditest, sest muud mul polnud (34 000 EEK); ilmselt võtsin teise kaardi pealt välja, mul on 4 kontot (11 000 EEK); kogusin sularaha koju ja sain ka vanematelt (10 000 EEK); sularaha pärineb mu isalt (20 000 EEK); teen sularaha sissemakseid ja väljavõtmisi pidevalt (4500 EEK); eeldan, et see raha oli mul kodus, sest kavatsesin osta maad (180 000); mõni kogub raha puhkusereisiks, mina valimisteks (50 000 EEK); laenasin ilmselt vanematelt (15 000 EEK); võib olla mõni sõber tagastas laenu (50 000 EEK); mul on äritegevuses pidevalt sularaha käes (100 000 EEK) jne.

Kriminaalmenetluse käigus kogutud andmed, sealhulgas nimetatud isikute pangakontode vaatlused, selliseid põhjendusi vara päritolu kohta ümber ei lükanud. Mõnel juhul, mil raha väideti pärinevat näiteks mõnelt lähisugulaselt, kuulati nimetatud isik üle, ning ta kinnitas tunnistaja väidet.

Detailsemat kontrolli sularaha osas neil juhtumitel läbi ei viidud, kuna see ei olnud asjakohane – tulenevalt tunnistajate ütlustest ja kogutud tõenditest ei olnud reaalseid viiteid selle kohta, et sularaha pärines Kalev Lillolt või mõnelt muult erakonna juhtivtöötajalt, nagu uurimisversioon võimalikuks pidas. Kriminaalasjas omas sularaha päritolu tähendust ainult niivõrd, kuivõrd see oleks olnud otseselt seostatav Eesti Reformierakonna juhtivtöötajate või pädevate esindajatega.

Ülalkirjeldatust erinevaid ja samas Silver Meikari ütlustega harmoneeruvaid ütlusi andsid kuus erakonnaga seotud isikut kokku nelja täiendava juhtumi kohta, millest kolme puhul tulid isikud vabatahtlikult ütlusi andma prokuratuuri; neljast juhtumist kaks on aga vanemad kui viis aastat ja seega omavad üksnes kaudset tähendust uuritavate kuritegude kontekstis.