Meikar rääkis peale Postimehes 22. mail ilmunud ülestunnistuse ilmumist prokuratuuris, et talle raha andnud Kalev Lillol oli kott ümbrikuid täis, kui Lillo talle ümbrikus sularaha andis. Sellest järeldas Meikar, et oli ka teisi sama skeemiga Reformierakonnale raha annetanuid. Lillol oli ümbrikutele kollase märkmepaberiga märgitud, kui palju keegi oli annetada lubanud. Ümbriku andmisel võttis ta märkepaberi ära.

Meikar lisas, et ühe korra võis ta sularaha saada Michalilt endalt, aga ta pole sellest täiesti kindel, sest ei mäleta enam täpselt.

Meikari sõnul helistas talle ühel päeval ka praegune välisminister Urmas Paeti nõunik Priit Kallakas ja küsis, kas ta saab erakonnale raha annetusena üle kanda. Kuna Michal oli sel teemal juba Lilloga rääkinud, siis ütles Meikar seda Kallakasele ja see lubas mõne teise inimese otsida, kes raha üle kannab.

Oma tunnistuse lõpus kirjeldas Meikar ka ühte teist ebaseadusliku annetuse skeemi, mida ettevõtjad kasutasid Reformierakonna toetamiseks. Keskne isik selles varjatud annetuste skeemis oli Michal.

Silver Meikari ütlusi ülekannete, sularaha sissemaksete ja annetuste kohta kinnitas tema arvelduskontode ja Eesti Reformierakonna annetusregistri analüüs.

Alljärgnevalt on täismahus ära toodud riigiprokuratuuri määruse osa, mis puudutab Meikari prokuratuuris antud tunnistust.

Silver Meikar kuulati tunnistajana üle prokuratuuris 23.05.2012 ja täpsustavaid ütlusi andis ta ülekuulamistel 29.05.2012 prokuratuuris ning 11.06.2012 ja 27.07.2012 politseiasutuses. Tunnistaja ütlused olid kokkuvõttes järgmised:

Kusagil novembris 2009.a helistas tunnistajale erakonna tollane peasekretär Kristen Michal ja küsis, kas ta on nõus annetama erakonnale raha. Meikar (tekstis edaspidi tunnistaja) ütles, et „Jah, muidugi olen nõus erakonda aitama, aga väga palju mul ei ole.“ Michal vastas: „See ei too sulle reaalset varalist kulu. Võiksid öelda summa, mis ei ärata kahtlust ja see antakse sulle üle.“ Samuti lisas ta, et edaspidi võtab Meikariga ühendust Kalev Lillo. Meikar vastas, et see summa võiks sel juhul olla tema ühe kuu palk.

Kristen Michali kõne oligi spetsiaalselt selle annetuse pärast.
Paar päeva hiljem tuli Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni tollal piirkonna eest vastutav isik Kalev Lillo ning andis Meikarile (kes oli Riigikogu liige) sularaha: „See oli ümbrikus,ilusti pakitud, kenasti loetud, 500-kroonistes“. Lillo vestles sel päeval samas veel teiste erakonna liikmetega ja tunnistaja nägi, et tal oli kotis veel ümbrikke.

Lillo ütles: „Näed siin on kokkulepitud summa, kanna see erakonna kontole“ ning küsimusele, mis kontole, vastas Lillo, et erakonna koduleheküljel on olemas kontonumber ja selgituseks pangu „annetus“. Tunnistaja seletas, et oli küll varemgi maksnud liikmemaksu ja tasunud näiteks kampaaniates kasutatud ja kokkulepitud summasid, aga Lillolt küsis kontonumbrit seepärast, et mõtles, et Lillo antud raha sissekandmiseks on mingi muu konto. Samal päeval või veidi hiljem kandis Meikar summa oma kontole Hansapangas.

Kontolt on näha, et esimene sularaha sissemakse 26.11.2009 oli 40 000, millest tunnistaja järeldab, et Kalev Lillo tõi 40 000 krooni sularahas, mille Meikar kandis sisse ilmselt Liivalaia kontoris. Tunnistaja kinnitab, et tegi seejärel annetused Reformierakonnale 30.11 summas 20 000 ja 03.12.2009 summas 20 000.

Tunnistaja seletas, et järgnevatel kordadel andis talle raha Kalev Lillo – nii fraktsioonis kui ka erakonna kontoris. Kui Lillo andis ümbriku fraktsioonis, siis olid ümbrikud tunnistaja meelest lahterdatud summade kaupa – ja ümbriku üleandmisel vaatas Lillo, kui palju keegi oli lubanud annetada. Tunnistaja mälu järgi oli ümbrikul kollane kleepuv märkmepaber, kus oli kas summa või number, mis võeti üleandmisel ära.

Vähemalt ühe korra helistas tunnistaja sõnul talle Kristen Michal, kes küsis, kas ta on valmis ka uuesti annetama – see oli 2010.a kevadel. Siis ta enam ei täpsustanud muud, kui küsis, kas Meikar on nõus uuesti annetama, ja ütles, et Lillo võtab ühendust. Ta ütles, et Kalev Lillo tegeleb selle asjaga edasi. Tunnistaja sõnul andis ka Kristen Michal talle ühel korral erakonna peakontoris ümbriku rahaga, et ta selle erakonnale kannaks, aga täpselt pole tunnistaja kindel. Tunnistaja on aga kindlal veendumusel, et raha erakonnale ülekandmiseks neil juhtudel ei andnud talle keegi muu peale Kalev Lillo ja Kristen Michali.

Tunnistaja selgitas ülekuulamisel 23.05.2012: „Ma täpselt peast ei mäleta, mis kuupäevadel ma raha sain ja üle kandsin, aga need ülekannete kuupäevad, mis kajastuvad erakonnale laekunud vahendite aruannetes, tunduvad õiged. Olen need loetlenud eilses artiklis – need olid 30.11.2009 20 000 EEK , 03.12.2009 20 000 EEK, 17.02.2010 20 000 EEK, 09.03.2010 20 000 EEK, 05.04.2010 25 000 EEK ja 30.06.2010 10 000 EEK. Ühelgi korral ei ole see raha pärinenud minu vara hulgast, vaid see on olnud tundmatut päritolu raha, mille sain Kalev Lillo (või ka Kristen Michali) käest. Mul ei ole vähimatki aimu, kust see raha pärineb. Aga ma mõtlen selle üle – vaatan meile ja räägin inimestega. Ma praegu ei saa öelda ühtegi konkreetset ettevõtet või inimest, kes võiks olla selle raha allikas.“

23.05.2011.a Postimehes ilmunud nimekirja „Eesti Reformierakonna suurimad annetajad perioodil 05.-12.04.2010“ ning 2010 I kv Reformierakonna annetuste aruannet vaadates väitis tunnistaja, et suur hulk nimetatud inimestest (kes annetasid üle 10 000 EEK), said raha annetuseks sarnaselt nagu tema sai Kalev Lillolt. Seisukohta põhjendas süsteemiga, mida Lillo kasutas fraktsioonis raha jagamisel, järgmiselt: „Väidan seda sellepärast, et summad on ümmargused, aga ennekõike seepärast, et nägin K. Lillol portfellis mitmeid ümbrikke, kui ta mulle seda andis. Need ümbrikud anti järelikult teistele inimestele selleks, et nad teeks täpselt samamoodi kui mina.“

Küsimusele, miks ta raha vastu võttis ja annetusena üle kandis, vastas tunnistaja, et kui Kristen Michal palus abi erakonda aidata, siis see tekitas tunde, et Kristen seda asja paludes usaldas teda; lisaks usaldusele oli küsimus ka selles, et teised tegid samamoodi – „teised, kes on olnud märksa kauem erakonnas, kes olid mulle poliitilised eeskujud.“

Silver Meikar selgitas, et ta on arutanud rahulolematust sellise rahastamisskeemiga oma lähemate sõpradega erakonnas XXX ja XXXga, kes on soovitanud tegeleda probleemide lahendamisega erakonna seesmisi teid kasutades; XXX kinnitas talle, et temagi oli sama skeemiga annetusi teinud. Samuti ütles tunnistaja, et oli rääkinud viimati ka mai algul eXXXga, öeldes talle, et teda väga siiralt häirib see, mismoodi on erakonnas pestud puhtaks musta raha, mille peale XXX reageeris nii, nagu ta ei saaks küsimusest aru.

Samuti lisas Silver Meikar, et kui ta oli vähemalt ühe eelkirjeldatud ülekande teinud, siis millalgi helistas talle Priit Kallakas, Reformierakonna tollane Tartu piirkonna arendusjuht, praegune Välisministeeriumi nõunik, keda ta tundis ja kellega neil olid ühised huvid. Ta küsis, kas Meikar on nõus erakonnale ülekannet tegema. Tunnistaja sõnul vastas ta, et jah, aga lisas, et Lillo juba võttis temaga ühendust. Meikari sõnul vastas Kallakas: „ahah, siis on sinuga juba räägitud, aga eks ma räägin siis teiste Tartu piirkonna liikmetega. Ta ei täpsustanud, kuidas see pidi toimuma, aga see oli niivõrd selge.“

Lisaks eelnevale rääkis Silver Meikar mitmetest varasematel aastatel (2007 ja varem) aset leidnud juhtumitest, mil näiteks XXX ja XXX toetasid teda ja ka teisi erakonna noori liikmeid sularahaannetustega, kuid neid juhtumeid prokurör siinkohal põhjalikumalt ei analüüsi, sest isegi kui need viiksid mingi erakonnaalase kuriteo tunnusteni, siis oleks need aegunud.

Silver Meikari ütlusi ülekannete, sularaha sissemaksete ja annetuste kohta kinnitas tema arvelduskontode ja Eesti Reformierakonna annetusregistri analüüs.

Silver Meikar lisas ka seda, et ühe tema erakonnaga seotud tuttava poolt 2012.a-l öeldu kohaselt viisid ettevõtjad raha Kristen Michali kätte ning Kristen Michal teadis kõiki annetajaid ja oli nendest enamikega suhelnud. Sõbra sõnul oli keskne teadmine, et kes annab, palju annab ja mille eest annab, ilmselt Kristen Michaelil. Sama sõber kinnitas Meikari sõnul talle 2012.a mais, et on ka ise viinud ettevõtjana Reformierakonna kontorisse koti rahaga, kuid mitte kõik varjatud toetajad ei vii raha Reformierakonna kontorisse ise, vaid kasutatakse usaldusväärseid vahemehi.

Meikar täpsustas: „Ka tema on olnud vahemees, ütles ta mulle. Ta kirjeldas seda skeemi järgnevalt: tema firma tegi fiktiivse arve ühele ettevõttele, mille nime ta ei nimetanud. Kui summa oli laekunud ettevõtte arvele, siis ta jättis firmasse nn käibemaksu ja dividendi tulumaksu ning viis ülejäänud raha sularahas erakonna kontorisse. Kuna just rääkisime peasekretärist, siis jäi mulle selge mulje, et viis selle raha Kristen Michali kätte.“

Meikari sõnul olevat küsitav, kas nimetatud isik neid asjaolusid ka ise kinnitaks, kuna olevat öelnud, et kui see välja tuleb, siis tema ettevõte saab suure trahvi ja ta ei saa ühtegi riigi tellimust. Silver Meikari poolt nimetatud tuttav kuulati kohtueelse menetluse käigus hiljem üle ja ta ei kinnitanud Meikari ütlusi nende eelkirjeldatud vestluse kohta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid