"Haiglate liit palus tungivalt, et projekt koos kaaskirjadega saadetaks meie volikogule, kes on otsustusvõimeline kogu, seisukoha võtmiseks – kas võtame vastu või ei võta. See meil parasjagu käimas on," ütles Delfile arstide liidu peasekretär Katrin Rehemaa. "Loodetavasti homme hommikuks suudame neile ametliku vastuse teha."

Pärast oma otsuse teatavaks tegemist tahab arstide liit Rehemaa sõnul haiglate liiduga kindlasti uuesti kokku saada. Kohtumisaega selleks siiski veel kokku lepitud pole. "Veel ei tea, kuid ma usun, et see peaks olema esmaspäeval," märkis Rehemaa.

Uuest nädalast jätkub streik suuresti samuti kui lõppeval nädalal, kuid laieneb Pärnu, Kuressaare ja Narva haiglas ka statsionaarsesse ossa. Paaris väiksemas haiglas plaanitakse Rehemaa andmetel ka toetusstreiki, kuid selle kohta oskab ta täpsemalt rääkida esmaspäeval.

Haiglate liit ootab töötajate esindajate seisukohta kollektiivleppele, mille projektis on alates 1. jaanuarist 2013 arstide töötasu alammääraks 7,6 eurot tunnis, õdede, ämmaemandate ja tervishoiu tugispetsialistide alammääraks 4,2 eurot tunnis ning hooldustöötajatele 2,4 eurot tunnis.

Arvestulikult tähendab see arstidele alampalka 1276,8 eurot kuus, õdedele 705,6 eurot kuus ja hooldajatele 403,2 eurot kuus. See on sama pakkumine, milleks haigekassa nõukogu neljapäeva hommikul haiglate liitu volitas.

Reedel pärast kohtumist haiglate liidu majas öeldi, et arstide liidu ja kutseliidu ettepaneku kahe aasta peale jaotamist tervishoiutöötajad kohtumisel vastu ei võtnud. Arstide liit ja kutseliit jäid siis oma esialgse ettepaneku juurde.