Tartu Ülikooli riigiteadlased on analüüsinud rahva usaldust riigikogu vastu viimase 17 aasta jooksul ning tõdevad, et Euroopa Liidu keskmisega võrreldes on Eesti seis rahuldav, kuid etalonriikide ehk Rootsi, Soome ja Taaniga võrreldes on Eestil arenguruumi.

Analüüs näitas, et riigikogu reitingu võnkumised on tugevalt seotud valitsuse usaldusväärsuse näitajatega, vahendavad ERR uudised "Aktuaalset kaamerat".

"Järelikult siin tekib küsimus, kes keda mõjutab ja kas siis riigikogu jääb lihtsalt valitsuse peegliks või vastupidi. Pigem ikkagi see, et riigikogu seostatakse valitsuse populaarsusega. Valitsus on välja kasvanud riigikogust, ta on väga palju riigikogu nägu," rääkis Pettai.

Uurijad leidsid, et riigikogu usaldusmäära iseloomustab tsüklilisus, mis näitab, et usaldus on seotud valimistega. Pärast valimisi on usaldus suurem, sest siis tekivad uued lootused, kuid seejärel toetus raugeb.Usaldust on mõjutanud ka erinevad sündmused, nagu näiteks majanduskriisid ja skandaalid.