"Selline "lapsele, vanaemale jne" teemaline väljapanek oli Apollos möödunud aasta detsembris seoses jõulukampaaniaga, soovisime klientidele kiirel jõuluajal kingituste leidmist lihtsamaks muuta," ütles Apollo müügi- ja turundusjuht Eha Pank Delfile.

"Ka siis olid meie kokaraamatud, lasteraamatud jne. jätkuvalt ka tavariiulis ehk kliendid, kes tulid teadlikult otsima mingit kindlat asja, leidsid selle oma tavariiulist üles," lisas Pank.

Kuna eelmisel aastal toimunud jõulukampaania kingisoovitused töötasid hästi, siis kavatseb Apollo analoogset süsteemi kavatseme kasutada ka selle aasta jõulukampaanias. "Püsiväljapanekutes Apollo selliseid jaotuseid ei kasuta ning hetkel pole meie poodides kaebuses mainitud väljapanekuid leida," ütles Pank

"Huvitav, et see teema peaaegu aasta hiljem päevakorda kerkis," imestas Pank.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 2011. aasta tegevuse aruandest selgub, et voliniku poole pöördus naissoost avaldaja, kes kaebas, et Apollo raamatupoe väljapanek lähtub iganenud vaadetest naiste ja meeste rollidele.

Nimelt pakuti raamatuid soo ja vanuse kaupa, mis tähendas, et olid lauad isale-pojale mõeldud raamatutega, emale-tütrele, vanaisale ja vanaemale.
Avaldaja leidis, et Eestis, kus on valitsemas tagurlikud ning vanamoelised arusaamad meeste ja naiste rollidest, ei tohiks vaimutoitu pakkuv raamatupood süvendada eelarvamusi ja mõjutada lugejate eelistusi nende soo ja vanuse järgi.

Võrdõiguslikkuse volinik leidis, et Apollo raamatupoe praktika ei ole kooskõlas riikliku soolise võrdõiguslikkuse poliitikaga, mille eesmärgiks on mh sooliste stereotüüpide negatiivse mõju vähendamine.

"Raamatute kategoriseerimine ja väljapanek, mis tugineb soolistel stereotüüpidel (nt eakatele naistele soovitatakse kokaraamatuid vms), kinnistab eelarvamustel põhinevaid arusaamu mehe-naise, tüdruku-poisi rollidest ning neile sobivatest tegevustest ja huvidest.

Soolise võrdõiguslikkuse põhimõte seisab selle eest, et inimestel oleks sõltumata sellest, kas nad on sündinud naise või mehena, võimalikult suur valikuvabadus ning võimalus end igakülgselt arendada ja teostada.

Seetõttu pöördub volinik Apollo raamatupoe omanikfirma Rautakirja Estonia AS poole, et juhtida tähelepanu taolise väljapaneku sobimatusele ning palub võimalusel liigitada kaubad teemade, autorite, keelte vms sisuliste kriteeriumide, mitte aga raamatute nn soolise sobivuse alusel.

Täpsemaid nõudeid soolise võrdõiguslikkuse seadus kaupade väljapaneku osas ei sea, samuti ei ole eraõiguslikul juriidilisel isikul seadusjärgset kohustust edendada soolist võrdõiguslikkust. Seega on
raamatupoe omanike otsustada, kas nad oma klientide ja järelevalve asutuse ettepanekuid arvesse võtavad."

Täpsemaid selgitusi Sepper Delfile selles küsimuses ei andnud.