Kohtumine algas Lääne-Tallinna keskhaiglas kell 16 ja lõppes pisut peale 20, kokku lepiti, et arstide ja haiglate liidud lepivad neljapäevaks kokku omapoolse palgasoovi ettepaneku, mida siis neljapäeval arutaks haigekassa nõukogu.

Haiglate liidu juht Urmas Sule ütles, et läbirääkimiste teemad on jaotatud kolmeks plokiks – esiteks töökorraldus, mida arutatakse tööandjate ja -võtjate vahel, teiseks ettepanekud haigekassa nõukogule ning kolmas plokk puudutab võimalikke ettepanekuid riigieelarvesse.

„Võeti vastu otsus, et arst-residentide tööaeg peab tõusma 32-lt tunnilt 40-le. Praegu on otsustamise koht, kuna see saaks aset leidma, ja siin on pall justkui sotsiaalministri käes,“ kommenteeris Sule.

Teised teemad seostuvad Sule kinnitusel vähemal või suuremal määral haigekassa eelarvega. „Meil on suhteliselt selge arusaam, kuidas peaks haigekassa hindades töökoormuste vähendamine saama kajastatud. Teine pool, mis käib töökoormusega koos, on palganumber, ja täna leppisime kokku selliselt, et saime laua taga lukku löödud teemad, mis annavad eelduse meil homme hommikuks arvutada välja töövõtjate poolt taotletavad palgasummad, siis võtame kätte, arvutame need haiglate liidu poolt ise üle ja anname siis haigekassa juhatusele üle kalkuleerida.“

Sule sõnul on plaanis kokku saada kolmapäeval kell 13 haiglate liidu majas ja sel koosolekul jõuda nii kaugele, et neljapäeval toimuvaks haigekassa koosolekuks saaks esitada omapoolsed ettepanekud. „Ma ise loodaks küll, et neljapäeval haigekassa nõukogu saaks mingisuguse otsuse langetada.“

„Kui me oleme mingile kokkuleppele lähenemas, siis mina näen küll ainuvõimaliku lahendusena seda, et ettepanekud tuleb teha riigieelarvesse,“ lausus Sule, kelle sõnul on materjalid väga mahukad ning arutelude lõppu ei näe hästi enne, kui lõpp käes on.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur ütles pärast haiglate liidu ja arstide liidu esindajatega kohtumist, et praegu on peamine küsimus, milline on palgasoov, milles osapooled kokku lepivad. „Nad on lubanud kolmapäeval uuesti kokku tulla ja eks siis on näha, milline see nendepoolne ettepanek siis tuleb. Haigekassa nõukogu koguneb igal juhul neljapäeva hommikul,“ lisas Pevkur.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid