"Kõik pooled peavad järeleandmisi tegema. Kui arstide liit, haiglate liit ega sotsiaalministeerium seda ei tee, siis niikaua streik ka kestab," ütles Normet Delfile.

Mis puudutab arstide üht põhinõudmist, koormuse vähendamist, siis see teema võeti Normeti sõnul arutluse alla läbirääkimiste esimeses voorus, kus ministeerium ei osalenud. "Täna õhtul loodamegi selle kohta rohkem teada saada, samuti selle mõjust kogu tervishoiusüsteemile," ütles Normet.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on arstide nõudmised residentide töötasu teema kollektiivlepingu läbirääkimiste käigus tekkinud uus nõudmine. "Kuna riigieelarve menetlus on selles staadiumis, kus ta on parlamendis ning me saame hoolitseda selle eest, et residentide töötasu võetaks teemaks järgmise eelarve läbirääkimisel," ütles Pevkur.

Arstide liidu peasekretäri Katrin Rehemaa sõnul lõpeb streik siis, kui on olemas tõsised kokkulepped ja kokkulepetel allkiri all.

"Täna ministrilt saadud paber ütleb selgelt, et residentidele täistööaja tasustamine on plaanis alles alates 2014. aastast. See on üks meie põhilisi nõudmisi, mis hoiaks noori arste Eestis ning tähendab seda, et streik ei saa kuidagi lõppeda," ütles Rehemaa.

Minister Hanno Pevkuri kutsel kogunes täna tervishoiusektori partnerite esindajatest koosnev tervishoiusüsteemi tulevikunägemuse töörühm.

Kohtumisel andis ministeerium ülevaate käimasolevatest tegevustest Eesti tervishoiusüsteemi korrastamisel ja osalenud organisatsioonide esindajad kirjeldasid oma nägemust Eesti tervishoiusüsteemi kitsaskohtadest.

Ühiselt lepiti kokku, et järgmine kohtumine on kolmapäeval, 17. oktoobril kell 15.