"Eesti on toetanud ja toetab Gruusia riigi euroopalikke reforme ning Gruusia rahva sellesuunalisi valikuid," lisas Ilves, vahendab presidendi koduleht.

"Mullu Tbilisis, kohtudes Gruusia võimu- ja opositsioonipoliitikutega, ütlesin: "Eesti on Gruusia sõber ja liitlane teie riigi lõimumisel Euroopa suunas, ent oma sisemised valikud, nii poliitilised kui ka majanduslikud, saavad teha ainult grusiinid ise."," viitas president varem öeldule.

"Minu arvamus pole muutunud. Samuti olen jätkuvalt kindel, et just "dialoog" on sõna, mis iseloomustab euroopalikus poliitikas võimude ja opositsiooni suhteid, sest – tänane võimupartei võib demokraatlikus riigis olla homne opositsioonierakond ja vastupidi. On aga üks Gruusia ja üks Gruusia rahvas, kellel on ainsana õigus oma tuleviku üle otsustada."