Eelnõu poolt hääletas 52 riigikogu liiget.

Otsusega annab riigikogu nõusoleku kinnitada ESM-i ja Euroopa finantsstabiilsuse fondi (EFSF) ühise maksimaalse laenumahuna 700 miljardit eurot ning nõustub, et ESM-i maksimaalseks laenuvõimeks on 500 miljardit eurot, kirjutab BNS.

ESM-i ja EFSF-i laenuvõimet suurendatakse vastavalt eurorühma otsusele 700 miljardi euroni 2013. aasta keskpaigaks, kui saavutatakse ESM-i 500 miljardi euro suurune laenuvõime, millele lisanduvad EFSF-i 200 miljardi euro ulatuses võetud kohustused.

Samuti annab riigikogu nõusoleku teha ESM-i kapitali teine osamakse 30 miljonit eurot kiirendatud korras alates ESM-i asutamislepingu jõustumisest 15 päeva jooksul. Teine kapitali osamakse summas 30 miljonit eurot on kavas maksta 12. oktoobriks.

Rahandusministeeriumi kinnitusel ESM-ile ja EFSF-ile antud tagatiste ja kapitalimaksete üldmahtu ei suurendata ning riigi varaline kohustus ei suurene.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles eelnõu esimesel lugemisel, et laenumahu suurendamine ja teise kapitalimakse kiirendatud korras tegemine on vajalik turgude veenmiseks ja Eesti näitamiseks välispoliitiliselt usaldusväärse partnerina.

Kaks makset tehakse sel aastal, järgmised otsustab riigikogu eraldi riigieelarve menetlemise raames.

Kuna Eesti 2012. aasta riigieelarves on praegu arvestatud ühe sissemaksega, on teise makse tegemiseks vajalik riigikogu otsus ning hiljem ka riigieelarve muudatus. Sissemaksed on finantseerimistehing, mis ei kajastu riigi eelarvetasakaalu arvestamisel.