Selleks pakkus Nestor mitu võimalust - kas sellel teel, et tasuda riigi muudest tuludest täna seadusega kindlustatuks loetud inimeste ravikindlustuse eest või võtta näiteks perearstiteenus riigi muudest tuludest rahastatavaks.

"Lisaks sellele peaks laiendama sotsiaalmaksu baasi, milleks võiks olla dividendide maksustamine, piirama võidurelvastumist tervishoius, suurendama haiglate koostööd teenuste pakkumisel, viima sisse tööõnnetuse- ja kutsehaiguskindlustuse, jagama ausalt tehtud töö järgi investeeringutoetusi haiglate vahel, jõudma tegelike kulupõhiste hindadeni teenuste eest maksmisel," loetles Nestor võimalusi, kuidas parandada olukorda tervishoiusektoris.

Efektiivsus on pool tõde

Nestori sõnul on peaminister Andrus Ansip öelnud välja pool tõde, rääkides sellest, et Eesti tervishoid on hinnangute põhjal efektiivne.

"Hindajad on ka korduvalt öelnud, et selles süsteemis on liiga vähe raha ja kui kümme aastat mitte midagi teha, siis tulebki arstidele ja õdedele öelda täna aitäh, et nad asja üles on võtnud, sest näevad, et mitte midagi ei muutu," rääkis Nestor, kelle sõnul ei aja arstid ja õed mitte enda, vaid meie kõigi, ka patsientide, asja.

"Arstid ja õed ei tahagi ju muud, kui oma oskusi ja võimalusi patisentide huvides ellu viia," sõnas Nestor.

Kulutused tervishoiule suurenevad

"Kulutused tervisele suurenevad paratamatult," tõdes Nestor. "Poliitikute kohus on vastata küsimusele, kes maksab?"

Nestori sõnul peaks streik viima mõtted klassikalise poliitilise küsimuseni – mille eest on mõistlik tasuda meil kõigil koos maksude kaudu ja mille eest peaks igaüks tasuma ise omast taskust?

"Täna ei suuda me näiteks rahanappuse tõttu maksta taastusravi eest siinsamas Eesti haiglates selle nimel, et noor inimene ratastoolist tõuseks ja esimest korda oma jalgadel liiguks," tõi ta ühe näite. "Sellises ulatuses ravikindlustus taastusravi eest ei maksa ja inimesel endal selleks lihtsalt raha pole, ehkki aga lootust on."

Tulevikuvõimalused tervishoius on tema sõnul aga veelgi võimsamad ja inimlikumad. Paraku ka kallimad.

1. soovitus minister Pevkurile: astu erakonnast välja

"Kui minister on endale tervishoiu rahastamise teema selgeks teinud ja näinud, et tema koduerakond neid probleeme visalt eitab, siis tuleks tal Reformierakonnast välja astuda," soovitas Nestor sotsiaalminister Hanno Pevkurile. "See samm ei lahendaks küll probleeme, aga tal endal jääks südametunnistus puhtaks."

Kui minister Pevkur soovib Reformierakonnas jätkata, peaks ta Nestori sõnul valijatele ausalt vastama, milliste teenuste eest tuleb abivajajatel ise maksta.

"See oleks ebapopulaarne ja tervishoiu korraldamise asjus ebaefektiivne, aga selle eest madalate maksude muinasjutu mustvalge pool," rääkis Nestor. Ebaefektiivsus seisneks Nestori sõnul eelkõige selles, et siis jääks paljudele abivajajatele arstiabi kättesaamatuks.

"Meie, väikese rahvaarvuga riigis, on aga igal inimesel suur väärtus," lausus ta.

2. soovitus minister Pevkurile: ole aus

Veel soovitab endine sotsiaalminister Pevkuril olla aus tervishoiutöötajate suhtes, pidades silmas ühe võimaliku lahendusena pakutud haigushüvitiste raha väljaviimist haigekassa eelarvest.

"Haigushüvitiste väljaviimine ravikindlustusest ei tähenda ju seda, et 13-protsendiline sotsiaalmaksu osa jääb siis sama suureks," selgitas Nestor. "Haiguspäevad oleks ju ikkagi vaja kindlustada, sõltumata sellest, mis on selle kindlustuse nimi."