Palgatõusu suurus sõltub riigikogu liikme ametist, kõige madalam ehk 94 eurot on see lihtliikmel, kõige kõrgem ehk 144 eurot riigikogu esimees Ene Ergmal. Tegemist on brutopalga tõusuga, sellest lähevad maksud maha.

Gunnar Paal riigikogu pressitalitusest selgitas, et vastavalt kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusele indekseeritakse kõrgeim palgamäär ehk 5200 eurot iga kalendriaasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga, mis koosneb tarbijahinnaindeksi aastasest muutusest ja sotsiaalmaksu laekumise aastase muutuse aritmeetilisest keskmisest.

Selle indeksi tegelik suurus selgub alles järgmise aasta kevadel ning see avaldatakse rahandusministeeriumi veebilehel 1. aprilliks.

Seega sellesuvise majandusprognoosi järgi on indekseerimisest tulenev kõrgeim palgamäär eeldatavalt 5 344 eurot, nii palju hakkab saama Ene Ergma. Ülejäänud riigikogu liikmete palk on sõltuvalt ametikohast teatud protsent Ergma palgast.

Kõrgemate riigiteenijate palga kõrgeimat määra, mille järgi otsustatakse ülejäänud kõrgemate riigijuhtide palgamäärad, saavad lisaks riigikogu esimehele ja peaminister, president ja riigikohtu esimees.

Riigikogu liikmete palgatõusu kulu 2013. aasta eelarvele võrreldes 2012. aastaga on 124 023 eurot.

Kõrgematele riigiteenijatele palgatõusu kaasa toov kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus kehtib hetkel vaid riigikogu liikmete kohta, ülejäänutele on see edasi lükatud ja nende palgad on seega külmutatud. Küll on võimalik, et palgatõusu kaasa toov uus seadus hakkab järgmise aasta keskel kehtima kohtunike kohta, kui selleks ajaks õnnestub läbi viia kohtunike eripensionite reform.