Järgmise aasta riigieelarve arvestab sellega, et riigi likviidsusreservist läheb kuni 200 miljonit eurot Eesti Energia omakapitali suurendamiseks. Kapitalisüsti täpne maht ja seega võimalik mõju riigi võlakoormusele sõltub rahandusministeeriumi pressiesindaja Rainer Lauritsa sõnul Eesti Energia tegelikest tulemustest sel aastal.

Prognoosi järgi riik Eesti Energia rahavajaduse rahuldamiseks võlakirjaturule pöörduma ei pea, vaid finantseerimisvajadused kaetakse eelkõige riigi likviidsusreservist, mille maht järgmisel aastal nii Eesti Energia rahavajaduse kui Euroopa Stabiilsusmehhanism ESM sissemaksete tõttu väheneb kiirelt. Riigi likviidsed finantsvarad hakkavad rahandusministeeriumi prognoosi järgi nominaalselt kasvama taas 2014. aastast.

Eesti Energia pressiesindaja Eliis Venniku sõnul vajab firma täiendavat omafinantseeringut ettevõtte investeerimiskava finantseerimiseks, mis hõlmab Auvere elektrijaama rajamist, õlitööstuse laiendamist ning Elektrilevi jaotusvõrku tehtavaid investeeringuid.