Võrk kirjutas hinnatõusu sotsiaalsetest teguritest ja märkis, et rahandusministeeriumi majandusprognoosi järgi kallineb elektri hind kodutarbijatele järgmisel aastal 17 protsenti.

"Kindlasti oleks vajalik, et lisaks rahandusministeeriumile, kes kuivalt arvutab elektrihinnatõusu mõjusid aasta keskmisele inflatsioonile, oleks olemas ka sotsiaalministeeriumi arvutused, kuidas elektrihinna tõus mõjutab leibkondade toimetulekut, ja selgitused, millised on kaasnevad sotsiaalpoliitilised meetmed," kommenteeris Võrk.

Võrk sõnas, et rahandusministeerium eeldab oma arvutustes, et elektri hinna tõusu mõju on tarbijahinnaindeksile aasta arvestuses tagasihoidlik 0,7 protsenti, kuid nentis samas, et elektrihinna tõus mõjutab oluliselt just vaesemaid leibkondi.
Graafik: Andres Võrk

"Elektrihinna tõus on justkui regressiivne maks. 2010.-2011. aasta andmete järgi oli viiendiku kõige madalamate tarbimiskuludega leibkondades elektrikulude osakaal aasta keskmistes väljaminekutes ligi üheksa protsenti. Samas kõige rikkama viiendiku jaoks oli see vaid kolm protsenti. Seega mõjutab elektri hinna tõus suhteliselt enam just vaesemaid leibkondi," kirjutas Võrk.

Nii võiks Võrgu hinnangul arvata, et elektrihinna tõusu tõttu kasvavad järgmisel aastal ka toimetulekutoetuste saajate arv ja kulud. "Üllatuslikult on 2013. aasta riigieelarve seletuskirjas lakooniliselt kirjas, et toimetulekutoetusteks ette nähtud summat on hoopis vähendatud nelja miljoni euro võrra seoses abivajajate arvu eeldatava vähenemisega."

"Pigem oleks oodanud järgmisel aastal hoopis toimetulekupiiri tõstmist, mis on järgmisel aasta riigieelarve eelnõu järgi endiselt 77 eurot, samas kui üksnes minimaalne toidukorv oli juba 2011. aastal 85 eurot," rõhutas Võrk.

Ta lisas, et valitsuskoalitsioon plaanib järgmistel aastatel küll langetada makse ehk vähendada tulumaksumäära ja töötuskindlustusmaksemäära, kuid tema esialgsete arvutuste järgi ei kompenseeri see elektrihinna otsest ja kaasnevate teiste kaupade-teenuste hindade tõusu mõju just vaesemale elanikkonnale. "Pigem sobiks selleks tulumaksuvaba miinimumi tõstmine," pakkus Võrk.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid