Otsuse eelnõu esimene lugemine riigikogu täiskogus toimub 2. oktoobril riigikogu täiendaval istungil kell 11. Eelnõu teine lugemine on kavas samal päeval 3 tundi pärast esimese täiendava istungi lõppu.

„Selle otsusega fikseeritakse ESMi ja EFSFi rahalised tegutsemispiirid ning mõlema fondi ühiseks laenumahuks saab seitsesada miljardit eurot. Tegemist on euroala riikide poliitilise kokkuleppega, mille eesmärgiks on euroala stabiilsuse tagamine,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Nimetatud otsusega annab riigikogu nõusoleku kinnitada ESMi ja EFSFi ühise maksimaalse laenumahuna 700 miljardit eurot ning nõustub, et ESMi maksimaalseks laenuvõimeks on 500 miljardit eurot. Samuti annab riigikogu nõusoleku teha ESMi kapitali teine osamakse 30 miljonit eurot kiirendatud korras alates ESMi asutamislepingu jõustumisest 15 päeva jooksul.

Teise kapitali osamakse summas 30 miljonit eurot on riigikogu nõusolekul kavas maksta 12. oktoobriks 2012. aastal. Raamatupidamise mõttes on tegemist finantseerimistehinguga. Eesti omandab nimetatud summa ulatuses finantsvara ehk osaluse ESMis ning see ei kajastu riigi eelarvetasakaalu arvestamisel.