Pajula nentis, et haridusamet on saatnud allkirjadelehed kõikidesse linna koolidesse, et nõnda koolide töötajate allkirjad otse nende töökohas kokku koguda. Mees rõhutas, et toetuslehed on laiali üle Tallinna ning nii ka erinevates asutustes.

„Allkirja andmine on vaba tahe, aga selge on see, et igal juhul linna seisukohalt toetab haridusamet ka Mustpeade maja jätmist Tallinna linna omandusse ja selles mõttes on täiesti normaalne, et kui meie süsteemis on nii palju asutusi, et me anname inimestele võimaluse seda tahet avaldada võimalikult töökoha lähedal,” rääkis Pajula.

Pajula põhjendas allkirjade kogumisele kaasaaitamist ka sellega, et järgmine hoone, mille tagastamisest hakatakse rääkima, võib olla Tallinna Õpetajate Maja, mõni lasteaed või kool. „Ma pean seda täiesti normaalseks, et me võitleme oma õiguste eest,” lisas Pajula.

Koolidele, mis pole toetusallkirju edastanud, saatis Pajula kirja, kus palub selgitust, miks pole seda tehtud. Mehe sõnul on tulnud ka allkirjalehtede saatust kirjeldavaid vastuskirju. „On tekkinud teatud arusaamatusi. Osa inimesi on neid viinud näiteks linnaosavalitsustesse ja osa koole pole üldse neid saanud ja neil ei olnud võimalust inimestele anda võimalust oma vaba tahet väljendada.”

Pajula nentis, et võib ka lihtsalt olla, et posti järel käinud inimene pole allkirjade kogumiseks mõeldud lehti laiali jaganud või välja pannud.

Kõik koolijuhid allkirju koguma nõus ei ole

Samas on mõne kooli juht ka teatanud, et neilt allkirju ei tulegi. Pajula sõnul on direktoritel allkirjade kogumisest keeldumiseks täielik õigus.

„See pole nende põhiprotsessi osa ja nad ei pea seda tegema. Selles mõttes on võimalik ka selg sirgeks ajada ja öelda, et ma ei pea seda õigeks, et mina sellise asjaga tegelen või koolis on need allkirjalehed kuskil. Kõigil on see õigus olemas ja ma ei saa aru, milles on probleem,” lausus haridusameti juht.

Pajula kinnitas, et karistust allkirjade kogumisest keeldumisele ei järgne: nimekirju võrdlema ei hakata ega uurima, kes oma allkirja andmata on jätnud.

„Vaadake, kuidas on meie haridusasutuste juhid erinevates situatsioonides käitunud ja kui te leiate ühe juhtumi, kus inimene on ametist vabastatud selle pärast, et ta on julgenud sõna võtta kuskil, või ei ole midagi teinud nii, nagu oleks pidanud tegema, siis räägime edasi. Haridusamet ei ole ühtegi koolijuhti selle eest vabastanud, et tal on oma arvamus või oma seisukoht.”