Esimene täiendav istung toimub 2. oktoobril algusega kell 11.00, kus päevakorras on valitsuse 27. septembril esitatud riigikogu otsuse „Euroopa stabiilsusmehhanismi maksimaalse laenumahu suurendamine ja teise kapitalimakse tegemine“ eelnõu esimene lugemine.

Teine täiendav istung toimub samal päeval kolm tundi pärast esimese täiendava istungi lõppu ning päevakorras on sama eelnõu teine lugemine, juhul, kui eelnõu esimene lugemine esimesel täiendaval istungil lõpetatakse.

Valitsus saatis täna riigikogule otsustamiseks ESMi jõustumisega seotud eelnõu. Eelnõu kohaselt kinnitab Eesti vastavalt varasemale euroala kokkuleppele Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) ja Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) summaarseks laenumahuks 700 miljardit eurot ja kiirendab ESMi kapitali teist osamakset.

ESMi mahuks jääb 500 miljardit eurot ja ESMile ja EFSFile antud tagatiste ja kapitalimaksete üldmahtu ei suurendata ning riigi varaline kohustus ei suurene.

„Kuigi ESMi ratifitseerimise ajal oli selge, et kahe fondi laenumaht on kokku 700 miljardit eurot, ei olnud Eestil võimalik seda ühepoolselt kiirkorras menetleda,“ kommenteeris rahandusminister Jürgen Ligi.

„Kapitalisissemakseid otsustati samuti kiirendada ESMi täisvõimsuse saavutamise kiirendamiseks.“

Kaks makset tehakse sel aastal, järgmised otsustab riigikogu eraldi riigieelarve menetlemise raames.

Kuna Eesti 2012. aasta riigieelarves on praegu arvestatud ühe sissemaksega, on teise makse tegemiseks vajalik riigikogu otsus ning hiljem ka riigieelarve muudatus. Sissemaksed on finantseerimistehing , mis ei kajastu riigi eelarvetasakaalu arvestamisel.

Lisaks võttis valitsus vastu korralduse nimetada vastavalt lepingule ESMi juhatajate nõukogu liikmeks rahandusminister ja tema asendusliikmeks rahandusministeeriumi finantspoliitika ja välissuhete asekantsler.