Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) liikmetest korraldab streiki Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, kelle juhi Iivi Luige andmetel on streigi toetamise vastu huvi väljendanud päästjad ja õpetajad. Toetusaktsioone kavandavad EAKL-i andmetel ka Eesti Õdede Liit ja Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit, kes ise ei saa streiki korraldada, kuna neil on olemas kehtiv kollektiivleping.

Toetusavalduse tervishoiutöötajate nõudmistele ja streigile on teinud Narva energeetikud. Toetusaktsioonide korraldamist arutavad samuti transpordi- ja teetöötajate ametiühing ning raudteelaste ametiühing, Meremeeste Sõltumatu Ametiühing soovis täiendavat infot streigi korralduse kohta, et teha asjakohane otsus.

"Ametiühingute Keskliit ei õhuta pingeid ühiskonnas ega kihuta töötajaid igal võimalusel või iga hinna eest streigile," kinnitas EAKL-i esimees Harri Taliga BNS-ile. "Oleme veendunud, et töötajad saavutavad inimväärse palga ja paremad töötingimused kollektiivlepingutega, mille eest tuleb ka võidelda. Kuid konkreetse palgatõusu eest peavad võitlema ja selleks tõhusaimad vahendid valima eelkõige vastava sektori töötajad, ilma et nende valikutesse sekkuks keskliit või keegi kolmas. Nii ju kodanikuühiskond toimibki - ka mujal maailmas."

ROTAL-i esimehe Kalle Liivamägi sõnul toetab ROTAL Eesti Arstide Liidu ja Tervishoiutöötajate Kutseliidu streiki selleks, et osapoolte vahel sõlmitaks kollektiivleping.

TALO juhatus otsustas kolmapäevasel istungil toetada arstide, meditsiiniõdede ja hooldustöötajate nõudmisi tervishoiusüsteemi korrastamiseks, töötingimuste parandamiseks ja palgaalammäärade tõstmiseks.

Teisipäeval kogunenud Raudteelaste Ametiühingu juhatus otsustas samuti toetada aktsioonidega tervishoiutöötajate streiki. Ametiühingul on plaanis kutsuda kokku ka streigikomitee, et langetada otsus võimaliku toetusstreigi kohta.

Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit teatasid möödunud esmaspäeval valitsusele, sotsiaalministeeriumile ja haiglate liidule, et 1. oktoobril algab tervishoiuvaldkonna töötajate streik.

Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse kohaselt tuleb toetusstreigist teatada vähemalt kolm päeva ette. Toetusstreik on seaduslik, kui toimub põhistreik.