Väli on Tartu ülikooli arstiteaduse professor ja Eesti Kohtuekspertiisi asedirektor, teatas sotsiaalministeerium.

Sama käskkirja alusel nimetas sotsiaalminister komisjoni koosseisu haigekassa poolseks esindajaks Harju osakonna usaldusarsti Arvo Mesikepi.

Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon on sotsiaalministeeriumi juures olev nõuandev komisjon. Selle eesmärk on patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmine ning hinnangust tulenevalt terviseametile, haigekassale ja tervishoiuteenuse osutajatele ettepanekute tegemine.

Komisjoni kuuluvad nii arstlike erialade eksperdid kui sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja haigekassa esindajad. Möödunud aastal lahendas ekspertkomisjon 128 arstiabi osutamise kvaliteedi kohta esitatud ekspertiisitaotlust.