Järgmisel aastal panustab siseministeerium veelgi enam inimvarasse, ühtlustades haldusala töötajate palku. Jätkuvalt keskendutakse organiseeritud kuritegevuse ja õnnetussurmade vähendamisele ning vabatahtlike laialdasele kaasamisele turvalisuse tagamisel üle Eesti, teatas siseministeerium.

Siseturvalisuse 2013. aasta eelarve keskendub inimeste väärtustamisele, õnnetussurmade ja raske varjatud kuritegevuse vähendamisele ning elupäästevõimekuse tugevdamisele

Päästjate palgad tõusevad viis protsenti

Siseturvalisuse 2013. aasta eelarve esimeseks prioriteediks on panustamine inimeste töötasu kasvu. „Siseministeeriumi valitsemisalas tõusevad personalieelarved 2013. aastal keskmiselt 4,4 protsenti. Päästjate palgad tõusevad keskmisest enam ehk viis protsenti. Täpsema jaotuse ettepanekud esitavad ministeeriumile allasutuste juhid,“ kinnitas siseminister Ken-Marti Vaher. Vaheri sõnul on palgatõusu eelduseks nii päästeameti kui politsei- ja piirivalveameti palgasüsteemide reform, millega kaotatakse sissetulekute ebaühtlus sama tööd tegevate ametnike vahel. Sellega viiakse järgmisel aastal lõpule 2010. aastal alanud politsei-, piirivalve- ning kodakondsus- ja migratsiooni ühendameti loomine.

Järgmisel aastal suurendatakse riigi võimekust astuda vastu raskele varjatud ja organiseeritud kuritegevusele. „See tähendab eelmisel sügisel loodud keskkriminaalpolitsei kriminaaltulu üksuse kui korruptsioonivastase üksuse jätkuvat tugevdamist nii personali kui tehniliste vahenditega,“ ütles Vaher. „Samuti pööratakse rohkem tähelepanu raske narkokuritegevuse ja majanduskuritegevuse vähendamiseks,“ lisas ta.

Annelinna ja Lasnamäele tulevad uued komandod

2013. aastal jätkub elupäästevõimekuse tugevdamine, millele loodi eeldused 2012. aasta riigieelarvega ja käesoleva aasta esimesel poolel läbi viidud päästekomandode võrgu korrastamisega. Sealhulgas alustatakse päästekomandode uute hoonete ehitusega Tartus Annelinnas ja Tallinnas Lasnamäel.

„Inimelude hoidmine ja vigastuste vähendamine on Eesti suuruse väikeriigi jaoks määrava tähtsusega,“ ütles Vaher. „Seetõttu suurendame märgatavalt vahendeid õnnetussurmade vähendamiseks ja läbimõeldud ennetustegevusele,“ lisas ta. Samuti kaasab siseministeerium järgmisel aastal riigi toel kogukondade turvalisuse tagamiseks senisest enam vabatahtlikke päästjaid ja abipolitseinikke. Vaheri sõnul võimaldab suurem tähelepanu vabatahtlikele suurendada turvalisust eriti hajaasustusega piirkondades.

Järgmisel aastal tehakse ka olulisi ettevalmistusi üleminekuks ühele hädaabinumbrile 112 alates 2014. aasta lõpust, mis hõlmab nii häirekeskuse Tallinna kui Tartu uute hoonete ehituse alustamist kui investeeringuid ühtsesse hädaabikõnede süsteemi.