Demineerimistööd viidi läbi kahe kilomeetri kaugusel Kakumäe poolsaare tipust, teatas kaitseväe peastaap.

Lõhkamise kooskõlastas merevägi keskkonnaameti, veeteede ameti ning politsei- ja piirivalveametiga. Demineerimistööd jätkuvad homme, kui ilmastikuolud seda lubavad.

Merevägi loodab ümberkaudsete elanike mõistvale suhtumisele.

Miinitõrje ja miinisõjavõime arendamine on Eesti mereväe põhitegevusalad. Spetsiaalse väljaõppe saanud miinituukrite grupp moodustab osa mereväe miinitõrjevõimekusest.

Lisaks on mereväe käsutuses kolm nüüdisaegsete miinitõrjesüsteemidega varustatud Sandown-klassi miinijahtijat ja miiniinfokeskus, mille ülesandeks on Eesti vete miinisõjaga seonduvate andmebaaside haldamine ning täiendamine.

Eesti osaleb aktiivselt Läänemere-äärsete riikide miinitõrje-alases infovahetuses. Alates 1994. aastast on miinitõrjeoperatsioonide käigus Eesti vetest leitud üle 850 lõhkekeha.