ESM-i suuruseks on seni kavandatud 500 miljardit eurot. Kavakohaselt suurendataks seda üle kahe triljoni euro, vahendab YLE Uutiset.

Teine Saksa väljaanne Die Zeit teatab, et sai Saksamaa rahandusministeeriumilt kinnituse, et ESM-i suurendamise üle käivad läbirääkimised Brüsselis.

Saksamaa rahandusminister Wolfgang Schäuble suhtub ideesse pooldavalt, kirjutavad Die Zeit ja Der Spiegel. Selle vastu on aga Soome.

ESM-i suurendamine rikuks oluliselt ESM-i asutamisega seoses kokku lepitud reegleid ning see tuleks seega heaks kiita liikmesriikide parlamentides.

Saksa rahandusministeerium rõhutab, et ei kavatse suurendada oma 190 miljardi euro suurust panust.