Kohtunik Robert Owen peab määratlema juurdluse läbiviimise protseduuri, muu hulgas selle, kas käsitlusele tuleb laialdasem küsimustering, näiteks tapmise motiivid ja põhjused, samuti Litvinenko tapmiseks kasutatud polooniumi päritolu, vahendas BBC.

Litvinenko lesk Marina ütles BBC-le: “Ma tahan teada, kes ta tappis ja miks. Ma rääkisin sellest kuus aastat tagasi ja loodan, et saan lõpuks kõik teada.”

Briti prokuröride sõnul on neil piisavalt tõendeid süüdistuse esitamiseks Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) endisele agendile Andrei Lugovoile, keda Moskva on keeldunud Londonile välja andmast, põhjustades riikidevaheliste suhete tõsise jahenemise.

Vene riigiduuma seadusandja Lugovoi eitab oma seotust selle kuriteoga, nimetades süüdistust poliitiliselt motiveerituks.

Litvinenko surma kohtulik uurimine on kavas läbi viia 2013. aastal.

Litvinenko surma uurimine algatati mõni nädal pärast tema surma, ent lükati edasi, kuna algas politseiuurimine. Selle tulemusena teatas kuninglik prokuratuur, et nõuab Andrei Lugovoi kohtupidamiseks väljaandmist. Ent pea kuus aastat pärast Litvinenko surma oma tema pere ja sõbrad kaotanud lootuse, et kohus kunagi toimub, ning nõudsid uurimiskohtupidamise taasalgatamist.

Võtmeküsimuseks on see, kui ulatuslikuks uurimine kujuneb. Kui see üritab leida vastuseid mitte üksnes küsimustele, kuidas Litvinenko suri, vaid ka selle kohta, kust võib olla pärit radioaktiivne poloonium, võib see kaasa tuua uued diplomaatilised pinged Vene-Briti suhetes, mis on alles viimasel ajal paranemismärke ilmutama hakanud.

Marina Litvinenko ütles BBC-le, et ta ei oota Lugovoi Suurbritannia kohtu ette astumist, seetõttu on parim viis tõde teada saada uurimiskohus.

Neljapäevastel kuulamistel langetatakse otsus selle kohta, kui palju tunnistajaid välja kutsutakse ning kes tunnistatakse “huvitatud isikuteks” ehk protsessis osalejateks, kuidas avaldatakse politseiuurimise üksikasjad, kas kohtuistung toimub inglise keeles ning kuidas kohtupidamise veebileht toimima hakkab.

Litvinenko surmaga seotud tähtsamad sündmused:

1. november 2006 – Litvinenko joob Londoni hotellis teed koos endiste eriteenistuste agentide Andrei Lugovoi ja Dmitri Kovtuniga.

4. november 2006 – Litvinenko viiakse pärast kolm päeva kestnud oksendamist Barneti haiglasse.

17. november 2006 – Litvinenko seisund halveneb, ta viiakse üle Londoni ülikoolihaiglasse.

23. november 2006 – Litvinenko sureb.

24. november 2006 – tema surm seostatakse polooniumimürgistusega.

30. november 2006 – siseminister teatab parlamendiliikmetele, et 12 kohast Londonis, samuti British Airways kahest lennukist leiti radioaktiivse aine jälgi.

4. detsember 2006 – suundub Moskvasse uurimise läbiviimiseks üheksa Briti detektiivi.

22. mai 2007 – Suurbritannia kuningliku prokuratuuri juht teatab valmisolekust esitada Litvinenko tapmise süüdistus Andrei Lugovoile.

31. mai 2007 – Lugovoi eitab seotust Litvinenko surmaga ning nimetab endist Vene eriteenistuste ohvitseri “Briti agendiks”.

5. juuli 2007 – Venemaa keeldub ametlikult Lugovoid välja andmast.

16. juuli 2007 – Suurbritannia saadab riigist välja neli Vene diplomaati, Moskva vastab samaga.