Vene Föderatsiooni ja Valgevene ühine vaatluslend sooritati rahvusvaheliselt sertifitseeritud lennukiga An-30B, mis on varustatud vertikaalse optilise panoraamfotokaameraga.

Lennu ajal pildistatud film ilmutatakse kaitseväe kinnitusel Eesti esindaja juuresolekul Venemaal. Eesti saab filmist koopia.

Lennuki meeskonnas oli koos vaatlejatega 18 isikut ja lisaks kuus Eesti kaitseväelast, kes jälgisid vaatlejate tegevust ja marsruudist kinnipidamist. Kokku läbis lennuk 800-kilomeetrise marsruudi, mis on rahvusvaheliste nõuete kohaselt lubatud.

Avatud taeva leping (Open Skies Treaty) on üks osa OSCE riikide julgeoleku- ja usaldusmeetmetest. Lepingu eesmärgiks on avatuse, julgeoleku ja usalduse arendamine riikide vahel, selle kitsam eesmärk on informatsiooni kogumine sõjalistest jõududest ning sõjalisest tegevusest.

Leping sätestab vaatluslendude läbiviimise leppega liitunud maade kohal ning informatsiooni kogumise õhust vaatlemise teel. Avatud taeva lepingus on määratletud protseduurid ning nii vastuvõtva kui ka inspekteeriva riigi õigused ja kohustused lendude sooritamisel.

Leping kirjutati alla 1992. aastal Helsingis ning see jõustus 2002. aastal. Avatud taeva lepinguga on ühinenud 33 OSCE riiki, nende hulgas kõik NATO riigid. Eesti ühines Avatud taeva lepinguga 2005. aastal. Lepinguga ühinemisel võttis Eesti Vabariik endale kohustuse vastu võtta kuni neli teiste lepinguosaliste riikide vaatluslendu oma territooriumi kohal aastas.

Vene Föderatsioon on sooritanud Eesti õhuruumis vaatluslende igal aastal alates 2005. aastast.