"Siret Kotka väide, nagu oleks rahastamiskomisjoni esimees kedagi ähvardanud, kukub kenasti kuskile luulude ja luuremängu vahepeale. Ei sel ega muudel süüdistustel pole vähimatki alust," ütles Tarand Delfile.

"Mulle on arusaamatu, kuidas saab üks noor inimene üldse püüda osaleda demokraatliku ühiskonna arenguprotsessides ja koguni himustada selle juhtimist, kui kuvab enesele kogu me demokraatlikku riiki kui mingit tohutut intriigi, vandenõu ja luuremängu," ütles Tarand

Mis puutub Keskerakonna ebaproportsionaalsesse uurimisse, siis on Tarandi sõnul komisjoni küsimuste hulk proportsionaalne segadusega Keskerakonna rahaasjades ning suutmatusega komisjoni küsimustele sisuliselt ja ausalt vastata.

"Miks keskerakondlased tavatsevad end avalikkusele esitada kui vaenatud dissidente, ma ei tea. Aga üldreeglina tundub inimesele maailm seda õudsem ja hirmuäratavam, mida vähem ta selle toimimisprintsiipidest aru saab. Ja nõnda kardabki keskerakondlane prokuratuuri ja politseid samamoodi nagu ürgmees välku ja müristamist," rääkis Tarand.

Konkreetne kiri polevat aga Ojasalu kiri, vaid komisjoni kiri, millele komisjoni esimees on alla kirjutanud.

"Me leppisime koosolekul, kus häältega 6:1 otsustasime selle kirja saata, kokku, et see on ametkondliku kasutamise piiranguga. Kuna ühel komisjoni algajal liikmel on suuri raskusi komisjoni tööpõhimõtetest arusaamisega, siis on igati mõistlik ettevaatusabinõu piiranguga kirjavahetust mitte elektrooniliselt liigutada. Vastasel korral viitaks see kohe partei peamajja, trükitaks Kesknädalas ja saaks lahutamatuks osaks vandenõupuslest, mida Keskerakonnas lakkamatult kokku pannakse hoolimata raasugi sellest, milline on Eesti Vabariigi põhiseaduslik tegelikkus."

Keskerakonna esindaja erakondade rahastamise järelevalve komisjonis Siret Kotka väitis eile, et komisjoni juht, sotsiaaldemokraat Ardo Ojasalu peab salajast kirjavahetust prokuratuuriga ning ähvardab selle kohta küsinud komisjoni teisi liikmeid politseiga.

"Komisjon tegi otsuse, et saadab uurimisorganitele märgukirja Midfieldi ja Keskerakonna seoste kohta. Seekord ei saanud aga komisjoniliikmed erinevalt tavapärasest praktikast kirjaga tutvuda," ütles Kotka.

Hirmutamises süüdistamine on komisjoni esimehe Ardo Ojasalu sõnul täiesti alusetu.

"Kui keegi teeb seadustest tuleneva hoiatuse, siis seda ei saa kunagi käsitleda hirmutamisega," lausus Ojasalu. See on tema sõnul sama kui haldusakti lõppu kirjutatud hoiatus, et kui inimene ei käitu nii või naa, siis haldusakti andjal on õigus teha järgmisi samme, näiteks trahvida.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid