Õpilane saab vaadata õpiku pilte suuremalt ja koos täiendava informatsiooniga ning kuulata käsitletavate loomade ja lindude hääli.

Võimalik on ise pilte värvida, täita harjutuste tekstiväljad õigete vastustega, lahendada ülesandeid, lohistades ühte kokkukäivad sõnad ja pildid, ja nende õigsust ka kohe kontrollida.

Digiõpik vastab põhikooli riiklikule õppekavale ning selle abil on võimalik saavutada samad õpitulemused mis paberõpiku puhul.

Õpiku digitaliseerinud Mobile Digital OÜ arendusjuhi Peep Paumi sõnul on tegemist revolutsiooniga Eesti ja tegelikult kogu maailma haridussüsteemis.

"Õppekirjanduse viimine uuele tasemele ei ole lihtne ettevõtmine, kuid see annab palju juurde õpilastele, kelle jaoks muutub õppimine huvitavamaks," rääkis Paum. "Juba on maailmas tehtud ka esimesed uuringud, mille kohaselt tõstab tahvelarvutite ja digiõpikute kaasamine õppetöösse ka õppeedukust."

Digiõpiku loomisel on olnud kolm eesmärki: esiteks viia õppekirjandus uuele tasemele, digiõpiku formaati, mis lisab paberõpiku võimalustele muid arendavaid ja atraktiivseid tegevusi; teiseks vähendada koolikoti kaalu, sest tulevikus saab õpikuid kaasas kanda kerges tahvelarvutis, ja kolmandaks lihtsustada õpetajate tööd tunnikontrollide ja kontrolltööde ettevalmistamisel ja hindamisel.

Esimesele õpikule järgnevad peagi 4. klassi eesti keele ning 7. klassi loodusõpetuse ja geograafia õpik, mis on sihtrühma vanust arvestades vähem mängulised, kuid sisaldavad rikkalikult video- ja heliribasid ning täiendavaid ülesandeid. Uute ja keeruliste sõnade tähendust saab vaadata neile klõpsates.

Kirjastuse Koolibri peatoimetaja Kadri Haljamaa jaoks võimaldab digitaliseerimine avardada õppekirjanduse piire, lisades olemasolevale sisule rikkalikult lisamaterjali ja võimalusi.

Digiõpikuid on võimalik alla laadida Apple’i Bookstore’ist.