Kuna tegemist on olulise summaga, siis palus komisjon Reformierakonnal esitada selle tehingu dokumendid – leping ja arved - hiljemalt 20. septembriks 2012. Komisjon lubas mitte avalikustada nimetatud dokumente ega nendes esinevat informatsiooni.

Reformierakonna avalike suhete juht Silver Pukk selgitas Delfile, et ettemaksed puudutavad 2013. aastal toimuvat kohalike valimiste kampaaniat ja Reformierakond teeb selleks ettemakseid oma pikaajalisele partnerile.

"Peame kokkuhoidlikust ja tulevaste kulude jaoks ette säästmist loomulikuks ja oleme üllatunud, et konservatiivsus rahaasjades võiks kedagi üllatada," märkis Pukk.

"Kavatseme ka tulevikus säästa tulevaste kulutuste katmiseks, et maksta oma arved õigeaegselt, nagu oleme seda teinud ka varasematel aastatel," lisas Pukk.

Erakondade rahastamise järelvalve komisjon vastas ka Reformierakonna varasemale arupärimisele selle kohta, kas erakond oleks pidanud kajastama oma perioodiliste väljaannete avaldamisega seotud kulud 2009. aasta Europarlamendi ja 2011. aasta riigikogu valimiste kampaaniakulude aruannetes.

Komisjon teatas Reformierakonnale, et kuna erakonnaseadus ei täpsusta, millised kulud on valimiskulud, siis ei saa komisjon hinnangut anda kulude kajastamise õigsuse kohta erakonna valimiskampaania aruandes.

Komisjon tuletas meelde, et nad on juba 11.11.2011 teinud ettepaneku erakonnaseaduses valimiskulude määratlemiseks.