Delfi põhjendas Meikari kandidatuuri täna justiistministeeriumile saadetud kirjas alljärgnevalt.

Justiitsminister Kristen Michal lausus ministeeriumi pressiteates järgnevat: „Eelmised aastad on näidanud, et Eestis jagub julgeid inimesi, kes oma otsustavuse ja julge tegutsemisega on hoidnud ära kuriteo, peatanud või aidanud avastada kurjategija ning aidanud tänuväärselt kuriteo ohvriks langenut. Selliseid inimesi tunnustame kodanikujulguse aumärgiga ka sel aastal.”

Pressiteates kirjutati, et aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes on ära hoidnud kuriteo või takistanud selle toimepanemist, aidanud kinni pidada kurjategijat, abistanud kuriteo ohvrit või aidanud muul moel suurendada kaaskodanike turvatunnet.

Delfi toimetuse hinnangul vastab Silver Meikar täielikult tingimustele, et saada kodanikujulguse aumärk. Meikari 22. mail 2012 Postimehes avaldatud artikli „Erakondade rahastamisest. Ausalt” põhjal algatas prokuratuur kriminaalasja, mille käigus on praeguseks erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumises kahtlustatavaks tunnistatud kolm inimest – Kristen Michal, Kalev Lillo ja Kalle Palling. Seega on Meikari artikkel pannud aluse protsessile, mille jooksul uurimise ja hiljem võib-olla ka kohtuprotsessi ajal selgitatakse välja tõde ja vajadusel karistatakse kurjategijaid. Meikari artikkel vastab seetõttu kodanikujulguse aumärgi saamise ühele tingimusele, milleks on kurjategija avastamisele kaasaaitamine.

Meikari ülestunnistust saab pidada ka kuriteo ohvri aitamiseks. Erakondade ebaseadusliku rahastamise korral on ohvriks kogu ühiskond. Käimasolev kriminaalasi aitab loodetavasti välja selgitada ses küsimuses kogu tõe ja erakondade rahastamisse selguse toomine aitab taastada ühiskonna usaldust erakondade vastu.

Meikari artikkel tekitas ühiskonnas laialdase arutelu erakondade rahastamisest ning avalikustas ühe ebaseadusliku rahastamise meetodi. Seetõttu on muutunud erakondadel keerulisemaks vastu võtta ebaseaduslikke annetusi poliitikute variannetuste näol ning see aitab kaasa erakondade varjatud annetuste vastuvõtmise piiramisele. Kuna erakondade rahastamisele seatud piirangute rikkumine on kriminaalkorras karistatav, aitas Meikari tegu tõenäoliselt ära hoida tulevasi kuritegusid.

Turvaline ühiskond vajab ausat poliitikat ja puhast erakondade rahastamist. Silver Meikar on oma ülestunnistusega kaasa aidanud erakondade rahaasjade puhastumisele. Meikari ülestunnistus ja sellele järgnenud avalike rünnakute vapper talumine on ilmselge märk kodanikujulgusest. Seetõttu teeb Delfi toimetus ettepaneku anda Silver Meikarile kodanikujulguse aumärk.

Ettepanekuid kodanikujulguse aumärkide kandidaatide kohta saab justiitsministeeriumile saata posti teel märksõnaga „Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 5. oktoobriks aadressil justiitsministeerium, Tõnismägi 5a, 15191, Tallinn või e-mailil karin.tammaru@just.ee

Kodanikujulguse aumärke, millega riik väärtustab kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel, annab justiitsminister välja alates 2004. aastast.