Elupäästjate lood:

PÕLVAMAA

Aivar Eli

Elupäästja III klassi medal

Selle aasta 6. veebruaril kella 21 paiku kuulis Põlvas Jaama tänaval elav Põlva piirkonnapolitseinikuna töötav Aivar kõrvaltrepikoja korterist suitsuanduri signaali. Aivar läks kiiresti naabertrepikotta, et vaadata, miks kõrvalkorteris suitsuandur töötab. Ta avastas korteris põleva tugitooli, milles rahulikult magas korteri peremees. Köögis laua taga magas sügavat und veel teinegi meesterahvas.

Aivar helistas häirekeskusesse ja tiris mõlemad mehed korterist välja. Kohale sõitnud päästjad kustutasid tugitooli ja korteri omaniku seljas põlenud jope ning tuulutasid korteri.

Tänu Aivari ennastsalgavale, oskuslikule ja kiirele tegutsemisele õnnestus päästa kahe inimese elu ja raskematest tagajärgedest paljude perede kodud.

Rain Kivisild

Oole Veerits

Rein Kokmann

Elupäästja III klassi Medal

9. juunil 2012. aastal kell 3.32 teatati häirekeskusesse, et Põlvamaal Kauksi külas kahekordse kivimaja teisel korrusel on puhkenud tulekahju. Helistajalt saadud info kohaselt pidi korteris sees olema kaks inimest. Sündmuskohale jõudes selgus, et teise korruse korteri akendest väljub tume suits ning leegid on maja räästa all.

Üks korteris olnud inimene pääses korterist ise välja ning ta juhatati ohutusse kohta. Kell 3.43 alustasid suitsusukeldust Põlva päästjad Kaupo Kalder ja Oole Veerits. Kell 3.50 liitusid nendega Räpina komando päästjad Rain Kivisild ning Rein Kokmann. Pärast raskeid otsinguid suitsu täis majast leidis Oole elutoa diivanilt teadvusetu, raskete põletushaavadega mehe.

Mees oli ülekaaluline ning seetõttu oli tema päästmine keerukas. Oole koos Raini ja Reinuga tõid mehe korterist välja ning trepikojas liitus nendega veel Kaupo. Tänu otsustavale ning enesekindlale tegutsemisele päästeti meesterahva elu.

TARTUMAA

Piia Maaring

Kunnar Toom

Elari Padar

Elupäästja III klassi Medal

Kalju Veider

Peadirektori tänukiri

30. aprillil 2012. aastal kell 11.08 tuli häirekeskusele teade, et Tartumaal Jõesuu silla juurest umbes 200 meetrit allavoolu on Emajões uppumisohus inimene. Võnnu päästekomando päästja Kalju Veider kuulis õnnetusest raadioside vahendusel.

Teades, et päästjatel võtab sündmuskohale jõudmine aega helistas Kalju lähedal elavatele tuttavatele. Kalju võttis ühendust Piia Maaringuga ning selgitas talle juhtunut. Piia teatas oma pojale Elari Padarile, et ta kutsuks appi ka naabri Kunnar Toomi ning jooksis ise jõesadamasse paati valmis seadma.

Jõesuu sillast paari kilomeetri kauguselt leidsid nad vaevu vee peal püsiva inimese. Nad tõstsid mehe paati ja toimetasid silla juurde, kus päästjad ja kiirabi ootasid, et edasist abi osutada. Piia Maaringu, Elari Padari ja Kunnar Toomi julge ja kiire tegutsemine päästis inimese külma jõevette uppumisest.

Tarmo Haidak

Elupäästja II klassi Medal

Kaupo Kruusaauk

Elupäästja III klassi Medal

Käesoleva aasta 3. märtsil kell 4.03 teatati häirekeskusele tulekahjust Tabivere alevikus Pärna tänavas asuvas kahekorruselises elumajas. Väljast oli näha teise korruse aknast tulevat suitsu ning samuti oli suitsuga täitunud maja trepikoda.

Esimesena sündmuskohale jõudnud Tabivere päästjad selgitasid, et majas on sees inimesed. Vastavalt päästetööde juhilt saadud korraldusele alustasid Tarmo Haidak ja Kaupo Kruusaauk suitsusukeldumist eesmärgiga päästa põlevas majas olevad inimesed.

Päästetöid raskendas öisest kellaajast ning tihedast suitsust tingitud halb nähtavus, mis nõudsid päästjatelt head orienteerumisvõimet ning kiiret ja oskuslikku tegutsemist. Päästjad Tarmo ning Kaupo tõid põleva maja teise korruse korterist esmalt välja liikumispuudega meesterahva ning seejärel teise korruse korteris olnud naisterahva.

Uno Mällo

Tanel Liivat

Oleg Apevalov

Elupäästja III klassi Medal

17. juunil 2012. aastal kell 14.57 said päästjad väljakutse Tartu linna Vaksali tänavale. Päästjate saabudes olid elumaja kolmanda korruse korteri aknast väljas leegid ja suits. Selgus, et korteris võivad olla inimesed. Rühmapealik andis meeskonnale korralduse eemaldada metallist uks ja siseneda korterisse.

Suitsusukeldusvarustuses Oleg Apevalov, Tanel Liivat ja Uno Mällo eemaldasid kiirelt korteri ukse. Pärast otsinguid leiti tagumisest toast kannatanu, kelle päästjad toimetasid koheselt suitsu seest välja ja andsid üle meedikutele. Tänu kiirele ja oskuslikule tegutsemisele õnnestus päästa inimese elu ja hoida ära võimalik gaasiplahvatus.

VALGAMAA

Madis Villem

Elupäästja III klassi Medal

1. mail 2012. aastal kell 22.03 teatati häirekeskusele elumaja tulekahjust Tõrva linnas Araku tänaval. Helistaja sõnade kohaselt viibis põlevas majas vähemalt üks inimene. Nähes tuld jooksis Madis Villem põleva maja juurde. Üks kannatanu oli ise põlevast majast välja saanud, kuid tema teatel viibis hoones veel üks meesterahvas.

Madis Villem sisenes majja ning otsis erinevatest tubadest inimest. Madis leidis meelemärkuseta meesterahva suitsu täis toast ning tõi kannatanu põlevast hoonest välja. Selgus asjaolu, et hoones võib olla ka maja peremees. Selleks ajaks oli maja üleni leekides ning Madis ei saanud enam hoonesse siseneda. Tulekahjule saabunud päästjad kustutasid tulekahju ning peale kustutustööde lõppu leidsid rusude vahelt maja peremehe surnukeha.

Tänu Madis Villemi kiirele ja ennastohverdavale tegutsemisele õnnestus tulest päästa inimene.

Riho Valtner

Elupäästja III klassi medal

2012. aasta 30. aprilli hommikul tööle sõites märkas politsei vanemkomissar Riho Valtner juba mitu kilomeetrit eemalt Tõrva linna kohal suitsusammast, kuid arvas, et tegemist võib olla prahi põletamisega. Jõudes Tõrva linna piiridesse märkas ta puude vahelt, et suits tuleb ühe Pargi tänava maja katusest. Riho teavitas häirekeskust ja asus kohe sündmuskoha poole teele.

Jõudes Pargi tänavale lülitas ta sisse auto sireeni, et alarmeerida naabreid ja ka põleva maja omanikku. Naaber teatas, et kindlasti on põlevas hoones majaperemees. Koheselt asus Riho otsima võimalust mees majast välja tuua. Saades läbi raskuste sisse välisuksest avastas ta eest suitsu täis maja, kuid sellele vaatamata asus otsima maja peremeest.

Kui Riho lõpuks leidis mehe, ei tahtnud viimane hoonest väljuda, mistõttu pidi Riho ta jõuga välja viima ja õues kinni hoidma, kuna meesterahvas tahtis tungivalt majja tagasi minna. Päästjate saabudes olid leegid maja katusest väljas. Riho Valtneri ennastsalgav tegutsemine päästis maja peremehe tulesurmast.

Rauno Rätsepp

Elupäästja III klassi Medal

Käesoleva aasta 28. juuni varahommikul juhtus Valga linnas Võru tänaval liiklusõnnetus – kurvist välja sõitnud auto põrkas vastu puud ja süttis põlema.

Kaitseliidu Valgamaa Maleva operatiivkorrapidaja Rauno Rätsepp oli 28. juuni hommikul Võru tänaval asuvas Kaitseliidu staabis valves. Kell 5.35 koputas staabihoone uksele tundmatu meeskodanik ning osutas lähedal juhtunud autoavariile – umbes 150 meetri kaugusel staabist põles vastu puud sõitnud auto, milles kinni olev inimene karjus appi. Rauno reageeris sündmusele kiiresti, haaras kaasa pulberkustuti ning jooksis koos tundmatu teavitajaga kannatanut abistama. Auto uksed olid kinni kiilunud ja juhi turvavöö oli kinnitatud.

Turvavööd avada oli raske, sest juhi kõrvaliste juba põles. Viimaks sai Rauno turvavöö lahti ja tiris kannatanu läbi auto küljeakna välja. Seejärel hakkas ta pulberkustutiga põlevat autot kustutama. Samal hetkel saabusid ka päästjad, kes kustutasid lausleekides põleva auto. Rauno kiire ja oskuslik tegutsemine päästis autos olnud inimese kindlast surmast. Samuti oli oluline tundmatu teavitaja roll, ilma kelleta oleks eluohtlik olukord võinud halvemini lõppeda.

VÕRUMAA

Taavi Tasso

Andres Gross

Elupäästja II klassi Medal

4. veebruaril 2012. aastal kell 10.33 teatati häirekeskusele Võru linnas Kreutzwaldi tänaval asuva kortermaja tulekahjust. Teate kohaselt oli ühe korteri akendest näha leeki ning arvati, et inimesed on korteris sees. Kohale jõudnud päästjad Andres Gross ja Taavi Tasso alustasid suitsusukeldumist põlevasse korterisse.

Suitsusukeldumise käigus leiti neljatoalise korteri erinevatest ruumidest neli kannatanut, kes anti üle kiirabile. Päästjad Andres Gross ja Taavi Tasso päästsid oskusliku ja kiire tegutsemisega nelja inimese elu.

Medaleid jagus ka päästjatele

Päästeteenistuse Hõberistiga autasustatakse Palamuse vallavanemat Urmas Astelit, kes pälvis autasu aktiivse tegutsemise eest päästevaldkonnas.

Päästeteenistuse Medaliga teenete eest päästealal autasustatakse Rõngu vabatahtliku päästekomando eestvedajat päästjat Kalle Rajat, Alatskivi päästekomando meeskonnavanemat Jevgeni Petšjonkinit, Viljandi operatiivkorrapidajat Andreas Pertelsoni, Tartu päästekomando rühmapealikku Ingmar Markovit.

Medal antakse ka Lõuna päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo vanemspetsialistile Epp Kikasele, menetlusbüroo juhtivinspektorile Kaido Voorile ning kriisireguleerimise büroo peaspetsialistile Tambet Vodile.

Teist korda tulekahjul inimese elu päästmise eest saavad Elupäästja II klassi medali Tabivere päästekomando juhtivpäästja Tarmo Haidak, Võru päästekomando juhtivpäästja Taavi Tasso ning päästja Andres Gross.

Endisele Võnnu päästekomando päästjale Kalju Veiderile annab Päästeameti peadirektor Kalev Timberg tänukirja ning kingituse tulemusliku tegutsemise eest inimese päästmisel.