Te võtate Eesti Raudtee üle keerulisel ajal, kui raudteevedude turg kuivab kokku. Millisena te näete tulevikku?

Hea oleks üle võtta ettevõte, kus kõik hakkab just ülesmäge minema, kuid olukord on tõepoolest keeruline. Transiidivood on ka viimastel kuudel langenud.

Minu ülesanne on leida tasakaal investeeringute, kaubavoo ja reisijateveo vajaduse vahel.

Kas te hakkate reisirongidelt küsima suuremat infrastruktuuri kasutamise tasu ja reisirongipiletid hakkavad kallinema?

Ma ei saa öelda, et seda ei juhtu. Me oleme äriettevõte ja peame kulud-tulud vastavusse viima. Kui toimub vähem kaubavedu ja vähem reisijatevedu, siis peab hinda tõstma. Võibolla peab hinnastamise struktuuri muutma.

Kas Euroopa laiusega raudtee Rail Baltica saab teie ametisoleku ajal valmis?

Praegu on selles projektis juhtiv roll majandusministeeriumil ja on vaja leida riikidevaheline kokkulepe. Alles seejärel saavad raudteefirmad teha ühisettevõtte. Võibolla ei tule seda otsust üldse.

Pikemalt loe juba homsest Eesti Päevalehest!