Tervishoiutöötajate registris on tänase seisuga registreeritud 20 184 töötajat, kellest 6021 on arstid ja 11 858 õed. Hambaarste on registri andmetel 1587 ja ämmaemandaid 718.

Suureks probleemiks on arstide vanus, sest üle 63-aastaseid arste on ligi tuhatkond.

Eesti arstide liidu president Andres Kork tõi juunis Tallinnas peetud konverentsil välja statistika, et kuni 32-aastaseid arste töötab meil 134, vanuses 33-42 aastat 545 ja vanuses 43-52 aastat 1117 arsti.

Vanim töötav arst on 92-aastane

Kõige enam töötavaid arste ehk 1263 on vanuses 53-62 aastat.

Üle 63-aastaseid arste on tööl 937 ja vanuses 63-70 aastat 581. Juba pensioniealise ehk vanuses 71-80 aastat on arste 340 ja vanuses 81-90 töötab 15 arsti. Silmapaistvaks erandiks on 92-aastane arst.

Kork tõigi oma ettekandes välja, et kui 2008. aastal läks pensionile 55 ja 2009. aastal 88 arsti, siis nii 2010. aastal kui mullu oli see arv 114.

Tänavu jõuab pensioniikka 108 ja tuleval aastal 141 arsti. 2014. aastal 138 ja 2015. aastal 139 arsti.

Kork tõi oma ettekandes näiteks, et Narva haigla 67 eriarstist 32 ehk ligi pooled on pensionieas. Kümne aasta pärast on tööeas vaid 18 arsti.

Teise näitena tõi Kork Rakvere haigla, kus töötavast 46 arstist 20 on kohalikud ja 26 on külalisarstid. Nendest 20 arstist seitse on pensionieas ning kümne aasta pärast on tööeas veel vaid kuus arsti.

Rakvere haigla sünnitusosakonna juures pole alaliselt ühtegi lastearsti. Oma vabadel päevadel käivad lapsi vaatamas arst Tartust ja teine Paidest.