Varem palus Bordāns äriregistri juhtkonnal osutada võimalikele puudustele kehtivates õigusaktides, mis lubavad selliseid muudatusi ja täitevorganite liikmete registreerimist, “kes õhutavad ühiskonnas vihavaenu ning kelle tegevus on avalikult suunatud Läti riigi põhiseaduslike aluste vastu”, vahendab BNS.

Augusti algul tunnistati peanotar Ringolds Balodise algatusel kokku kutsutud ekspertide nõupidamisel, et on vajadus töötada välja erakonnaseaduse muudatused, mis näeksid ette, et järelevalvet parteide tegevuse vastavuse üle seadustele saab teha ka prokurör. Lisaks sellele jõudsid eksperdid järeldusele, et erakondade juhatuste liikmed peavad olema vaid Läti kodanikud, kes on samas ka nende erakondade liikmed.

Muudatusi hakati ette valmistama pärast seda, kui äriregistrisse esitati 16. juulil avaldus partei 13. jaanuari liikumine nime muutmiseks Emakeele Eest!. Seejuures muudeti ka partei eesmärke ja juhatuse koosseisu. Selle partei liidriteks on mittekodanikud Vladimirs Lindermans ja Jevgenijs Ossipovs. Mõlemad mehed olid veebruaris toimunud referendumi algatajad, millega ebaõnnestunult nõuti vene keelele riigikeele staatust.