Näidendi on kirjutanud Eha Jakobson ning muusikaline teostus on Marina Peleševa ja Vanemuise keelpillikvarteti poolt. Teistes osades mängivad vabatahtlikud naiskodukaitsjad, kaitseliitlased, noorkotkad ja kodutütred.

Näidendi peamine tegevus toimub aastatel 1927-1940, mil noores vabariigis tärkas naistes soov ennast teostada ning meeste kõrval võrdseina tegutseda.

Naiskodukaitse aastapäeval anti pidulikult üle Kaitseliidu kauaaegsele ülemale kolonelleitnant Raivo Lumistele organisatsioonile osutatud väljapaistvate teenete eest Naiskodukaitse  hõberist.

Naiskodukaitse aastapäeval osalesid kutsutud külalistena riigikogu esimees Ene Ergma, Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras, Kaitseliidu tulevane ülem brigaadikindral Meelis Kiili, Kaitseliidu ülema kohustes kolonel Kajari Klettenberg, Naiskodukaitse auliigeIngrid Rüütel koos Arnold Rüütliga. Peol osales ka ligi 200 naiskodukaitsjat ringkondadest üle Eesti.

Naiskodukaitse on üle-eestiline vabatahtlik naisi koondav organisatsioon, mis annab oma panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse läbi Kaitseliidu toetamise, kodanike harimise ning isamaaliste traditsioonide hoidmise. Juulikuu seisuga on Naiskodukaitses 1768 liiget.