"Kaitseliit on viimase kuue aasta jooksul kõvasti arenenud ja väga palju saavutanud. Kolonel Lumisteta poleks organisatsiooni areng kindlasti olnud nii kiire",“ ütles kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras tseremoonial peetud kõnes.

Kaitseliidu koolis Alu mõisas peetud tseremooniale olid üles rivistatud KL Pärnumaa ja Rapla maleva ühine aukompanii, KL malevate, eriorganisatsioonide ja KL Kooli lipumeeskonnad ning kaitseväe orkester.

Kolonel Klettenberg teenib kaitseväes alates 1992. aastast, viimased viis aastat on ta teeninud Kaitseliidu peastaabi ülemana. Kolonel Klettenberg täidab Kaitseliidu ülema kohuseid 17. detsembrini, mil Kaitseliidu ülemana asub teenistusse brigaadikindral Meelis Kiili.

Lisaks kaitseväe juhatajale, kaitseministrile, KL vanematekogu, KL keskjuhatuse liikmetele ning Läti ja Leedu sõsarorganisatsioonide ülematele olid kohal malevkondade ja üksikkompaniide vabatahtlikud pealikud ning eriorganisatsioonide vabatahtlikud juhid.

Kaitseliidu senine ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste jätkab kaitseväe juhataja nõunikuna.