Võrk arvutas välja, et tänases väärtuses oleks paksumaksu kogutav summa sama palju, kui kulub haigekassal perearstinduse rahastamise peale ehk umbes 70 miljonit eurot aastas.

Mõõduka ülekaalu puhul tuleks paksumaksu maksta 30 eurot aastas iga normväärtust ületava kg/m2 kohta, suurema ülekaalu puhul veelgi enam.

Analüütik pakkus, et kui kõik 16-65-aastased, kellel on kehamassiindeks alla alumise normväärtuse ehk väiksem kui 19 või üle ülemise normväärtuse ehk suurem kui 25, peaksid maksma maksu, saabki kenasti puudujääva 0,4 protsenti SKPst kokku.

Hea Delfi lugeja, arvuta SIIN, kui suur on sinu kehamassiindeks? Kas see jääb kenasti 19-25 vahele või peaksid analüütiku arvutuste kohaselt sinagi mõne lisa või puudujääva ühiku tõttu lisamaksu maksma?

Ootame teie mõtteid kommentaariumisse või aadressile rahvahaal@delfi.ee.