Ümberkorraldamine puudutab Tartu teatrit Vanemuine, Eesti riiklikku nukuteatrit ja NO99 nime all tegutsevat teatrit Vanalinnastuudio. Eelnõude kohaselt loodaks teatrite baasil riigile kuuluvad SA Teater Vanemuine, SA NUKU ja SA Teater NO99, selgub eelnõude seletuskirjadest, vahendas BNS.

Sihtasutuse asutaja on riik, kelle nimel teostab asutajaõigusi kultuuriministeerium. Sihtasutuste asutamise eesmärk on läbi asutuse juhtimismudeli korrastamise varade efektiivsem ja mitmekülgsem valitsemine ning kasutamine, pakkudes professionaalsetele teatritegijatele paremaid loome- ning vaatajatele nauditavamaid külastustingimusi.

Eelnevalt on riigiteatrite pinnalt sihtasutuse loomine ennast ministeeriumi hinnangul õigustanud ning tulevikku silmas pidades perspektiivikas nii teatri kunstilise taseme tõusu kui teatri poolt pakutavate teenuste osas.

Sihtasutusel on kuni viieliikmeline nõukogu, mille moodustavad asutaja poolt määratud isikud. Sihtasutuste igapäevast tööd koordineerivad juhatused ja neil on loomingulised juhid. Sihtasutuse põhikirjas nähakse ette võimalus, et vastavalt vajadusele ning nõukogu otsusele võib loomingulise juhi ülesandeid täita ka juhatuse liige.

Juhatus moodustab loomenõukogu, kes nõustab juhatust sihtasutuse loomingulise tegevuskava koostamisel, arutab läbi ja annab hinnangu hooaja repertuaariplaanile, arutab läbi ja annab oma hinnangu lõppenud hooaja repertuaarile, võtab vajadusel seisukoha valmivate lavastuse osas ning teeb asjakohaseid järeldusi. Loomenõukogu juhiks on sihtasutuse juhatuse liige.

Valitsus on seni andnud volituse riigi poolt sihtasutuse Eesti Draamateater, sihtasutuse Vene Teater, sihtasutuse Rakvere Teatrimaja, sihtasutuse Endla Teater ja sihtasutuse Ugala Teater asutamiseks.