Rahanduskomisjoni ettepanekul tehti esialgse eelnõuga võrreldes mitmed muudatusi, mille kohaselt muudetakse seoses osalemisega ESMis riigieelarveseadust ning riigikogu kodu- ja töökorraseadust, teatas riigikogu.

Muudatuste kohaselt näeb eelnõu ette oluliselt suurendada riigikogu pädevust tuues ka kiiret otsustamist vajavad vastastikuse mõistmise memorandumite ja nende muudatuste kavandite heakskiitmise täiskogusse.

Seoses vajadusega langetada kiireloomulisi otsuseid muudetakse riigikogu kodukorda, mis võimaldaks neid otsuseid menetleda ühel lugemisel. Eelnõu näeb ette valitsusele kohustuse anda kord aastas täiskogu istungil ESMiga seoses suuline ülevaade. Komisjoni esitatud muudatusega kitsendatakse memorandumitega seotud konfidentsiaalsust vajavate otsustuste ringi, mille puhul valitsus võib pöörduda seisukoha saamiseks ELAKi poole.

Eelnõu näeb ette, et kõik riigile rahaliste kohustuste võtmise otsused teeb täiskogu. ESMi ratifitseerimisega luuakse seadusandlik raam ja võetakse esmased kohustused ning iga uue abi taotleva riigi osas tehakse uuesti varaliste kohustuste võtmise otsus täiskogus.

Eelnõu kohaselt nõustub Eesti osalusega Euroopa stabiilsusmehhanismis 13 020 aktsia ulatuses nimiväärtuses 1,302 miljardit eurot, millest 148,8 miljonit eurot makstakse sissemakstava kapitalina viie aasta jooksul pärast lepingu jõustumist ja 1,1532 miljardit eurot sissenõutava kapitalina lepingukohase sissenõude saamisel.