"Eesti kaitseväe keskne väärtus on inimväärikuse austamine ning inimväärikuse alandamine kaitseväes on lubamatu. Kaitsevägi on üles ehitatud demokraatliku õigusriigi kohaselt ning inimväärikust alandavad käsud on tühised ega kuulu täitmisele," teatas Reinsalu.

"Seetõttu tuleb Vahipataljonis väidetavavalt toimunud ajateenijate inimväärikuse alandamise väidetesse suhtuda tõsiselt ja ma loodan, et teenistuslik juurdlus toob sellesse peatselt selgust," lausus Reinsalu.

"Kohtusin täna hommikul kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terrasega, kellel käskisin juhtunu asjaolud juurdluse käigus kiirelt tuvastada ning juurdluse tulemustest avalikkust teavitada," märkis Reinsalu.

Reinsalu lisas, et kõneles ka riigi peaprokuröri Norman Aasaga ja palus tal prokuratuuril esitatud väiteid analüüsida.

Põhja Kaitseringkond alustas 15. augustil teenistuslikku juurdlust kaksikutest ajateenijate ütluste põhjal, mis peavad kompaniiülema ja rühmaülema tegevust ebaõigeks.

Kaks ajateenijat peavad ebaõiglaseks neile 13. augustil eraldi läbi viidud väljaõpet Vahipataljoni kompanii välilaagris Männikul, kus nad pidid enda väitel relva ähvardusel endale haudu kaevama.

Kaitseväe õigusvahemees peainspektori ülesannetes vestles ühega kaksikutest eelmisel nädalal ning saatis vestluse tulemused Põhja kaitseringkonda.

Kaksikud on tervise tõttu reservi arvatud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid