15. augustil andis Maaväe ülem kolonel Artur Tiganik Põhja kaitseringkonna ülemale käsu alustada teenistuslikku juurdlust kaksikutest ajateenijate seletuskirjade põhjal. Kaks ajateenijat peavad ebaõiglaseks neile 13. augustil eraldi läbi viidud väljaõpet Vahipataljoni kompanii välilaagris Männikul, kus nad pidid enda väitel relva ähvardusel endale haudu kaevama.

Kompaniiülema sõnul viis ta koos rühmaülemaga läbi individuaalse väljaõppe kaksikutest vendadele, et aidata neid järgi ja valmistada ette sõdurieksamiks.

Maaväe ülem kolonel Artur Tiganik suhtub ajateenijate kaebustesse äärmiselt tõsiselt ning teeb kõik, et juhtunu kõik asjaolud teenistusliku juurdluse käigus põhjalikult välja selgitada ning vajadusel väljaõppe korraldust muuta.

Kaitseväe õigusvahemees peainspektori ülesannetes vestles ühega kaksikutest eelmisel nädalal ning saatis vestluse tulemused Põhja kaitseringkonda.

Kaksikud on tervise tõttu reservi arvatud.

Kõigil ajateenijatel on õigus ja võimalus alati pöörduda käsuliinist mööda otse Kaitseväe peainspektori peainspektor@mil.ee poole.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid