Vene Delfi küsimusele kas maletaja tõepoolest katedraalis huligaanitsemise eest vangi mõistetud Pussy Rioti kohtupäeval politseinikku kohtuhoone ees hammustas, Kasparov vastamast hoidus ja loobus vastusest. Kuid ta hindas rõõmuga internetis levima hakanud loomingulisust nagu - „Lipnik Ratnikov huvitus peale suurmeistri hammustust malest“ ja „Intervjuu vampiiriga“.

Praegu käib kandidaatide registreerimine Vene opositsiooni Koordinatsiooni nõukokku, kus hakkaksid olema esindatud erinevad opositsioonilised liikumised – vasakpoolsetest rahvuslasteni. Milleks seda nõukogu vaja on ja mille osas need inimesed saaksid üldse omavahel kokku leppida? Kas naad saaksid tervikuks?

Siin tuleb aru saada, mida väljendi „ühtne tervik“ all mõistetakse, sest parlamentides istuvad teised inimesed. Arvan, et Eesti parlamendis istuvad ka erinevate parteide esindajad. Aga kui Euroopa Parlamenti vaadata, siis üldse ülikirju seltskond, kaasarvatud need, kes arvavad, et ühtset Euroopat pole üldse vaja.

Selge, et antud juhul me ei vii läbi valmisi parlamenti – see pole parlament ja isegi mitte protoparlament. Kuid sellest hoolimata on täiesti ilmselge, et viimastel aastatel on tänu praegusele režiimile Venemaal eri ideoloogilistel suundadel formeerunud mingi vaadete ühtsus. See tähendab, et see režiim ei ole võimeline evolutsioneeruma, mis tähendab, et ta vajab demonteerimist.