"Tallinna pedagoogilise seminari ühinemine Tallinna ülikooliga seab Eesti Euroopa haridusmaastikul esiridadesse – nüüdsest toimub Eestis õpetajakoolitus vaid ülikoolides. Tallinna ülikooli õpetajakoolituse valdkond on Eesti pikima ajalooga ning ülikooli tunneb suurt vastutust tulevaste õpetajate ning laiemalt haridustöötajate hariduse eest," ütles Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land.

Tallinna pedagoogilise seminar rektori Koit Nõlvaku hinnangul ei ole kvaliteetne kõrgharidus koostööta jätkusuutlik. "Ma pean ühinemist kasutoovaks mõlemale osapoolele," toonitas Nõlvak.

Tema sõnul säilitab Tallinna pedagoogiline seminar Tallinna ülikooli kolledžina oma tugevused – õppekavad, akadeemilise võimekuse ning lõpetajate maine tööturul. Juurde loodetakse saada lisaressursse rahvusvahelistumiseks ja arendustegevuseks.

Pedagoogiline seminar asutati 1935. aastal Eesti Naisliidu algatusel ning on katkematult tegutsenud kuni tänase päevani. 2006. aasta omistati seminarile rakenduskõrgkooli staatus. Seminaris õpetatakse koolieelse lasteasutuse õpetaja, noorsootöö ja sotsiaaltöö erialasid.

Tallinna ülikool on interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise suunitlusega avalik-õiguslik ülikool, mille missioon on toetada Eesti jätkusuutlikku arengut teadustöö ja selle tulemuste rakendamise, haritlaste ettevalmistamise, ühiskondliku mõttevahetuse ning akadeemilise partnerluse edendamise kaudu. Ülikooli põhiväärtused on avatus, kvaliteet, professionaalsus ja ühtsus.

TLÜs õpib töötab ligi 10 000 üliõpilast, neist 500 välisriikidest. Igal aastal osaleb ülikooli täiendusõppes 15 000 täiskasvanud õppijat. Ülikoolis töötab üle 1000 inimese, kellest 532 on akadeemilised töötajad ning 124 välisõppejõud ja teadurid.

Tallinna ülikooli ja Tallinna pedagoogilise seminari ühinemisleping kirjutati alla käesoleva aasta 28. juunil Tallinna ülikooli rektori Tiit Landi ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo poolt.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid